Αστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Αστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη: η περίπτωση της πόλης των Τρικάλων

Βουΐμτας, Θεόδωρος Δ.

Σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής ύφεσης και μειωμένης ανάπτυξης για την Ελλάδα, τα Τρίκαλα αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα που θέλει τη χώρα να βρίσκεται χαμηλά στους δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την πόλη των Τρικάλων ως παράδειγμα βιωσιμότητας και αειφορίας και να διερευνήσει τις δυνατότητες της πόλης, αλλά και τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής, αναφορικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης του αστικού τουρισμού σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η εμπειρική διερεύνηση του ζητήματος αυτού στηρίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα 149 κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Οι απαντήσεις επεξεργάστηκαν με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS (IBM) και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν είναι ενθαρρυντικά ως προς αυτή την κατεύθυνση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τρίκαλα
Αστικός Τουρισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)