Βιώσιμη πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη. Μία δύσκολη πορεία μέσα στον 20ο αιώνα: μία έρευνα πεδίου στην Αθήνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Βιώσιμη πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη. Μία δύσκολη πορεία μέσα στον 20ο αιώνα: μία έρευνα πεδίου στην Αθήνα

Καραγιάννη, Μαρία Σ.

Στη διπλωματική μου εργασία, σε γενικό επίπεδο, διερευνάται ο ρόλος της γνώσης της Βιώσιμης πολιτιστικής πολιτικής και τοπικής ανάπτυξης, σε μία δύσκολη πορεία μέσα στον 20ο αιώνα συνεπικουρούμενη και από μία έρευνα πεδίου στην Αθήνα. Η Μεθοδολογικά η προσέγγιση επιχειρήθηκε σε δύο επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο εξετάζεται βιβλιογραφικά η όλη θεωρητική διερεύνηση του θέματος και ο βαθμός αξιοποίησης της διαθέσιμης (υπάρχουσας) βιβλιογραφικής γνώσης, από δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Στο δεύτερο επίπεδο είναι επιβεβλημένη η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου, με στόχο τη σύγκριση των θεωρητικών αλλά και την μεγεθυντική-αναπτυξιακή πολιτιστική επίδραση, από τις σημερινές προκλήσεις στη Αθήνα, καθώς και από άλλους προσδιοριστικούς παράγοντες, που θα συνέβαλλαν στη βιώσιμη πολιτιστική πολιτική και τοπική ανάπτυξη, μέσα σε ένα δύσκολο υφεσιακό οικονομικό περιβάλλον. Στο γενικότερο πλαίσιο, θεωρητικά ανιχνεύτηκε και η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της πολιτείας και όχι μόνον, που υλοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και πολιτιστικών υπηρεσιών, από το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας, υπήρξε αναγκαία και η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μεγέθους και ο έλεγχος του είδους των αποδόσεων κλίμακας, ώστε να προσδιοριστεί το κατά πόσο η πολιτεία Κάι οι πολιτιστικοί οργανισμοί λειτουργούν στο βέλτιστο μέγεθος συνεργασίας, της κλίμακας παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια διερευνώνται οι προσδιοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του κάθε υποκλάδου της πολιτιστικής προσφοράς υπηρεσίας, όπως επίσης και οι παράγοντες που ασκούν καθοριστική επίδραση, στην οικονομική λειτουργία των πολιτιστικών οργανισμών.Μετά ταύτα, έγινε η στατιστική ανάλυση των 300 ανώνυμων ερωτηματολογίων, με την περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων και με τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

συμπεράσματα-προτάσεις
έρευνα πεδίου
Βιώσιμη πολιτιστική πολιτική - ανάπτυξη
ανάλυση Δεδομένων
Αθήνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.