Μελέτη της ex vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων κολοκυθόσπορου διαφορετικών ειδών και επεξεργασιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη της ex vivo αντιαιμοπεταλιακής δράσης εκχυλισμάτων κολοκυθόσπορου διαφορετικών ειδών και επεξεργασιών

Μαμάτα, Βασιλική Α.

Ο κολοκυθόσπορος έχει σημαντική διατροφική και πολιτισμική αξία ενώ το έλαιο του χρησιμοποιείται και ως λειτουργικό τρόφιμο. Τα αιμοπετάλια όταν είναι υποκλινικά ενεργοποιημένα μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η απομόνωση εκχυλισμάτων από διαφορετικούς κολοκυθόσπορους με τρία διαφορετικά σχήματα εκχύλισης, η εκτίμηση της αντιαιμοπεταλιακής δράσης τους, η ανάλυση τους ως προς την σύστασή τους σε φυτοστερόλες, σκουαλένιο και πολυφαινόλες και η συσχέτιση των επιμέρους χαρακτηριστικών της σύστασής τους με την αντιαιμοπεταλιακή δράση. Εκχυλίστηκαν 4 είδη κολοκυθόσπορων (λεπτός ψημένος δίχως αλάτι, λεπτός ψημένος με αλάτι, πλατύς ψημένος με αλάτι, πλατύς ψημένος δίχως αλάτι) με 3 διαφορετικά σχήματα εκχύλισης. Στα εκχυλίσματα προσδιορίστηκαν οι πολυφαινόλες και οι φυτοστερόλες, με αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας. Η αντιαιμοπεταλιακή δράση προσδιορίστηκε βάση της ικανότητάς τους να αναστέλλουν τη συσσώρευση ανθρώπινων αιμοπεταλίων που επάγεται από ενδογενείς αγωνιστές αυτών. Τα IC50 κυμαίνονταν από 0,01 έως 2,74 mg/mL. Ισχυρότερη αντιαιμοπεταλιακή δράση παρουσίασαν τα υδατικά εκχυλίσματα. Ο αλατισμένος λεπτός κολοκυθόσπορος είχε τη μεγαλύτερη ποσότητα συνολικών φυτοστερολών, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση σκουαλενίου ανιχνεύθηκε στον αλατισμένο πλατύ κολοκυθόσπορο. Η κύρια φυτοστερόλη που ανιχνεύθηκε ήταν η β-σιτοστερόλη. Η συνολική συγκέντρωση πουφαινολών ήταν μεγαλύτερη στον πλατύ, ανάλατο κολοκυθόσπορο ενώ τη μεγαλύτερη συγκέντρωση και στα 4 είδη κολοκυθόσπορου φάνηκε να παρουσιάζει η τερπενική αλκοόλη ουβαόλη. Συμπερασματικά, ο κολοκυθόσπορος αποτελεί πλούσια πηγή φυτοστερολών και φαινολικών ενώσεων και τα υδατικά του εκχυλίσματα εμφανίζουν την καλύτερη ανασταλτική δράση στην συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Τόσο ο ίδιος ο κολοκυθόσπορος, ως τρόφιμο, όσο και τα επιμέρους εκχυλίσματα του, ως συμπληρώματα, θα μπορούσαν να ασκήσουν σημαντικές καρδιοπροστατευτικές δράσεις.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πολυφαινόλες
Κολοκυθόσπορος
αιμοπετάλια
φυτοστερόλες αντιαιμοπεταλιακή δράση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.