Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ερέτριας μέσω της κοινωνικής πολιτικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ερέτριας μέσω της κοινωνικής πολιτικής

Συνέσιος, Κίμων Γ.

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής αποτέλεσε και θα αποτελεί για όλους τους δήμους ένα σημαντικό κομμάτι της λειτουργίας τους. Οι σύγχρονες τάσεις της εποχής, όσον αφορά την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, μία απο τις 3 διαστασεις της Βιώσιμης Ανάπτυξηςθέτουν στην τοπική αυτοδιοίκηση το κεντρικό βάρος των αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου, ο ρόλος της στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής καθώς και στη λήψη μέτρων κοινωνικής ενσωμάτωσης διευρύνεται.Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η αποτίμηση της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής του δήμου Ερετρίας και κατα πόσο είναι η μπορεί να είναι βιώσιμη. Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι να αξιολογηθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και η ασκούμενη κοινωνική πολιτική του δήμου αλλά να παρατεθούν και οι απόψεις ερωτώμενων μέσω της διενέργειας έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα πέραν των βιβλιογραφικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, περιελάμβανε τη διανομή ερωτηματολογίου στη φάση της ολοκλήρωσης της ποσοτικής έρευνας. Στη συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποιήθηκε, ερωτήθηκαν εκατόν δεκαπέντε άτομα (115) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κατανόηση του ουσιαστικού ρόλου του δήμου Ερετρίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Από τα αποτελέσματα της έρευνας έγινε κατανοητός ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά των δομών κοινωνικής πολιτικής που χρειάζεται ο δήμος Ερετρίας . Ο δήμος Ερετρίας προσπαθεί μέσω των δομών του και της εμπειρίας που τώρα αποκομίζει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Ωστόσο μικροπροβλήματα που εστιάζουν κυρίως στην απουσία επάρκειας οικονομικών κεφαλαίων, δυσχεραίνουν το έργο του. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνική πολιτική του θα πρέπει να είναι στραμμένη στο σχεδιασμό και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων, στην εξεύρεση πόρων αλλά και την ενεργότερη συμμετοχή των δημοτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

βιωσιμη αναπτυξη.
κατευθύνσεις
Κοινωνική πολιτική
τοπική αυτοδιοίκηση
υπηρεσίες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)