Διατροφικές συνήθειες ηλικιωμένων Αρκάδων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφικές συνήθειες ηλικιωμένων Αρκάδων

Σουρμελή, Θάλεια Μ.

Σκοπός: Οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της Ελλάδας έχουν μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια με στόχο τη συσχέτισή τους με διάφορους δείκτες υγείας του πληθυσμού. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι διατροφικές συνήθειες των ηλικιωμένων κατοίκων της Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα της Αρκαδίας, να συσχετισθούν με τη γενικότερη υγεία των κατοίκων, και να συγκριθούν με τις αντίστοιχες άλλων περιοχών της Ελλάδας. Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εργασίας ήταν η αναζήτηση και η ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών με θέμα τη διατροφή των ηλικιωμένων Αρκάδων. Ακόμη, η επικοινωνία με κατοίκους αλλά και η αναζήτηση πληροφοριών από λαογραφικές πηγές για τη διερεύνηση των συνηθειών του πληθυσμού της μελέτης στο παρελθόν κρίθηκε αναγκαία. Αποτελέσματα: Η διατροφή των κατοίκων της Αρκαδίας ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής. Η αρκαδική κουζίνα είναι αποτέλεσμα εμπειρίας που έχει συσσωρευθεί και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Το διαιτολόγιο απαρτίζεται κυρίως από τρόφιμα που παράγει η γη. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με την καλλιέργεια προϊόντων σε οικιακό επίπεδο και, μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις επιτυγχάνουν την αυτάρκεια του νοικοκυριού. Γενικά, φάνηκε πως οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της Αρκαδίας διάγουν τη ζωή τους με καλή υγεία, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και με κοινό χαρακτηριστικό την ενασχόληση με τη φύση. Τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην διατήρηση της υγείας των κατοίκων. Περιορισμοί: Οι διατροφικές συνήθειες των αρκάδων δεν έχουν μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν. Χρειάζεται να στραφεί το ενδιαφέρον των ερευνών προς περαιτέρω διερεύνηση του αντικειμένου αυτού για να εξαχθούν περισσότερα συμπεράσματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Διατροφή
Αρκαδία
Διατροφικές συνήθειες
Τσακωνιά
Ηλικιωμένοι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.