Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελλοντικά σενάρια ανάπτυξης συστάδων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού

Βολικάκης, Στυλιανός Α.

Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ποιό είναι το μέλλον των επιχειρηματικών συνεργασιών (clusters) στον τομέα του τουρισμού, μεσούσης της οικονομικής κρίσης της Ελλάδας, με απώτερο σκοπό την εξαγωγή προτάσεων για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουριστικό τομέα. Η απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα επιχειρήθηκε μέσω της μεθόδου Delphi, η οποία περιλαμβάνει επαναλαμβανόμενους γύρους ερωτήσεων μεταξύ ειδικών (experts) για το θέμα που μελετάται. Στόχος της έρευνας ήταν να διαμορφωθεί ένα τελικό ομόφωνο σενάριο για το υπό μελέτη θέμα. Σύμφωνα με τους ειδικούς-συμμετέχοντες στην έρευνα, ο τουρισμός αρχικά στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ξένους επισκέπτες. Ωστόσο, και η τοπική κοινωνία είναι ικανή να αναπτυχθεί εφόσον παράγει τοπικά προϊόντα που υποστηρίζονται στο σύνολό τους από ξένους και μη επισκέπτες. Τέλος, σημαντικός παράγοντας ανάδειξης μιας επιχειρηματικής συστάδας αποτελεί η ενημέρωση, που προσδίδει γνώση, και η εμπειρία του επιχειρηματία που γνωρίζει να ξεχωρίζει και να αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες εμφανιστούν στην πορεία της επιχειρηματικής του καριέρας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τουρισμός
Ειδικοί
Γύροι Ερωτήσεων
Συστάδες Επιχειρήσεων
Δελφική Μέθοδος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.