Μεθοδολογία και εφαρμογές της ορθής διατροφικής συμπεριφοράς στις ανεπτυγμένες χώρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Μεθοδολογία και εφαρμογές της ορθής διατροφικής συμπεριφοράς στις ανεπτυγμένες χώρες

Τσαβδάρα, Σοφία

Η συγκεκριμένη εργασία είναι το καταστάλαγμα ενός ταξιδιού στα μονοπάτια της αγωγής και προαγωγής της αγωγής, και κυρίως της διατροφικής αγωγής. Επιπρόσθετα, φιλοδοξεί να προσφερθεί ένα σωστό εφόδιο στα χέρια του εκπαιδευτικού, του γονιού και κάθε ευαισθητοποιημένου ατόμου, ώστε να αρχίσει μέσα από την οικογένεια και το σχολείο μια προσπάθεια αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στις διατροφικές τους συνήθειες. Οι σύγχρονες έρευνες στο χώρο της αγωγής και της ψυχολογίας υποστηρίζουν την εδραίωση των στάσεων και των συνηθειών στη μικρή ηλικία και αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα μιας προσπάθειας, η οποία εκφράζεται μέσα από τα κεφάλαια που ακολουθούν.Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία μέρη:Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος γίνεται εκτενής αναφορά σε έρευνες που αποδεικνύουν το συσχετισμό της δίαιτας με την εμφάνιση νεοπλασιών καθώς και άλλων χρόνιων νοσημάτων φθοράς.Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν το σημερινό “status” στις κοινωνίες του ανεπτυγμένου κόσμου και διαμορφώνουν διατροφική συμπεριφορά, καθώς και στην προστατευτική δράση της Μεσογειακής Διατροφής.Το τρίτο μέρος δίδονται οι ορισμοί για την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Τονίζεται ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού. Δίνεται έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια τα οποία πρέπει να είναι χρηστικά αντικείμενα στα χέρια των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα διατροφικής αγωγής.Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, στην οποία γίνονται σχετικές παραπομπές στα κείμενα των κεφαλαίων που αναλύθηκαν παραπάνω.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Health education - Children
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2002


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.