Μεθοδολογία και εφαρμογές της ορθής διατροφικής συμπεριφοράς στις ανεπτυγμένες χώρες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Μεθοδολογία και εφαρμογές της ορθής διατροφικής συμπεριφοράς στις ανεπτυγμένες χώρες

Τσαβδάρα, Σοφία

Η συγκεκριμένη εργασία είναι το καταστάλαγμα ενός ταξιδιού στα μονοπάτια της αγωγής και προαγωγής της αγωγής, και κυρίως της διατροφικής αγωγής. Επιπρόσθετα, φιλοδοξεί να προσφερθεί ένα σωστό εφόδιο στα χέρια του εκπαιδευτικού, του γονιού και κάθε ευαισθητοποιημένου ατόμου, ώστε να αρχίσει μέσα από την οικογένεια και το σχολείο μια προσπάθεια αλλαγής στάσης και συμπεριφοράς των παιδιών απέναντι στις διατροφικές τους συνήθειες. Οι σύγχρονες έρευνες στο χώρο της αγωγής και της ψυχολογίας υποστηρίζουν την εδραίωση των στάσεων και των συνηθειών στη μικρή ηλικία και αυτό αποδεικνύει την αναγκαιότητα μιας προσπάθειας, η οποία εκφράζεται μέσα από τα κεφάλαια που ακολουθούν.Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να χωριστεί σε τρία μέρη:Αναλυτικότερα, στο πρώτο μέρος γίνεται εκτενής αναφορά σε έρευνες που αποδεικνύουν το συσχετισμό της δίαιτας με την εμφάνιση νεοπλασιών καθώς και άλλων χρόνιων νοσημάτων φθοράς.Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στις κοινωνικοοικονομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που χαρακτηρίζουν το σημερινό “status” στις κοινωνίες του ανεπτυγμένου κόσμου και διαμορφώνουν διατροφική συμπεριφορά, καθώς και στην προστατευτική δράση της Μεσογειακής Διατροφής.Το τρίτο μέρος δίδονται οι ορισμοί για την Αγωγή και Προαγωγή Υγείας. Τονίζεται ο ρόλος του σχολείου, της οικογένειας και ιδιαίτερα του εκπαιδευτικού. Δίνεται έμφαση στα σχολικά εγχειρίδια τα οποία πρέπει να είναι χρηστικά αντικείμενα στα χέρια των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα διατροφικής αγωγής.Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παράθεση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, στην οποία γίνονται σχετικές παραπομπές στα κείμενα των κεφαλαίων που αναλύθηκαν παραπάνω.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Health education - Children
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2002


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)