Σχεδιασμός πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών με έμφαση την τοπική ανάπτυξη: Περίπτωση μελέτης: Το κέντρο της Αθήνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Σχεδιασμός πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών με έμφαση την τοπική ανάπτυξη: Περίπτωση μελέτης: Το κέντρο της Αθήνας

Ψαρράς, Ιωάννης Γ.

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό των πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών στο κέντρο της Αθήνας. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν με την χρήση ερωτηματολογίου από αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων οι οποίοι έχουν επισκεφτεί την Αθήνα καθώς και συνεντεύξεις από σωματεία, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που έχουν άμεση σχέση με τον πολιτισμό. Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, η ανάδειξη του κέντρου της Αθήνας και η δημιουργία ερεισμάτων τουριστικής επίσκεψης και γενικότερης βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από την κατανόηση, την ερμηνεία και την χρήση των πολιτιστικών και γαστρονομικών διαδρομών. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν αφορούν τις αναξιοποίητες δυνατότητες της περιοχής στο κέντρο της Αθήνας, τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζουν οι τουρίστες για την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, ενώ παρουσιάζονται και προτάσεις για την βελτίωση και την ανάπτυξη του πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γαστρονομικές Διαδρομές
Πολιτιστικές Διαδρομές
Αθήνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.