Συσχέτιση της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού & αλκοόλ με δείκτες αγγειακής λειτουργίας ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Συσχέτιση της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού & αλκοόλ με δείκτες αγγειακής λειτουργίας ασθενών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα

Μπασδέκη, Ειρήνη Δ.

Εισαγωγή: Παρότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση της κατανάλωσης αλκοόλ, κόκκινου κρασιού και αλκοολούχων ποτών με τα καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι πολύ λίγες οι μελέτες που εξετάζουν την κατανάλωση των παραπάνω με την αγγειακή λειτουργία. Η αγγειακή δυσλειτουργία αποτελεί τη βάση της πλειοψηφίας των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Εδώ και κάποια χρόνια, έχουν αναδειχθεί ειδικοί δείκτες οι οποίοι ανιχνεύουν αλλοιώσεις στη δομή και στη λειτουργικότητα των αγγείων σε πρώιμα στάδια, πριν την εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Οι δείκτες αυτοί συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της κατανάλωσης αλκοόλ και κόκκινου κρασιού, με δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης σε ενήλικα άτομα με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα τόσο στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και χωριστά στα δύο φύλα. Μεθοδολογία: Σε 718 άτομα με παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων εκτιμήθηκαν δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης αλκοόλ και του δείκτη Aix στο σύνολο του δείγματος και στους άντρες. Επιπρόσθετα, η κατανάλωση αλκοόλ συσχετίστηκε θετικά με το δείκτη IMT αριστερής καρωτίδας στους άντρες, ενώ στις γυναίκες, η συσχέτιση αυτή ήταν αρνητική. Επίσης, εμφανίστηκε θετική συσχέτιση του ΙΜΤ με την κατανάλωση υψηλόβαθμων ποτών στο σύνολο του δείγματος. Τέλος, η κατανάλωση μπύρας συσχετίστηκε αρνητικά με το δείκτη IMT αριστερής καρωτίδας, με την περιφερική συστολική αρτηριακή πίεση και με την κεντρική συστολική αρτηριακή πίεση μόνο στις γυναίκες. Στο κόκκινο κρασί δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμπεραίνουμε ότι η κατανάλωση αλκοόλ και υψηλόβαθμων ποτών αποτελούν πιθανούς επιβαρυντικούς παράγοντες της αγγειακής λειτουργίας στο σύνολο του δείγματος και στους άνδρες, Αντίθετα, στις γυναίκες φάνηκαν αντίστροφες συσχετίσεις με κάποιους δείκτες, μετά την κατανάλωση μπύρας και αλκοόλ. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία στο μέλλον η πραγματοποίηση επιπλέον μελετών και στα δύο φύλα, ώστε να επιβεβαιωθούν ή να απορριφθούν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και να διαλευκανθούν οι αντίστοιχοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αγγειακή λειτουργία
Αλκοόλ
κόκκινο κρασί
αθηρωμάτωση
καρδιαγγειακά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.