Διατροφικές συνήθειες και 10ετής κίνδυνος δυσλιπιδαιμίας: επιδημιολογική μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διατροφικές συνήθειες και 10ετής κίνδυνος δυσλιπιδαιμίας: επιδημιολογική μελέτη «ΑΤΤΙΚΗ»

Φωτάκη, Ελένη Ι.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης των διατροφικών συνηθειών και ειδικότερα της προσήλωσης στη Μεσογειακή Διατροφή, με την εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία, στο πλαίσιο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ». Υλικό-Μέθοδος: Από το Μάιο του 2001 έως το Δεκέμβριο του 2002, 1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες άνω των 18 ετών, που κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και άλλων χρόνιων νόσων, αποτέλεσαν το δείγμα της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ». Κατά τα έτη 2011-12, πραγματοποιήθηκε ο 10ετής επανέλεγχος σε 2.583 συμμετέχοντες (το 15% των συμμετεχόντων δεν ήταν δυνατόν να επανελεγχθεί). Οι τιμές των λιπιδίων στο αίμα (ολική-, HDL-, μη HDL-, LDL-χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεΐνη-Α1 και -Β και λιποπρωτεΐνη (α)) μετρήθηκαν στο πλάσμα μετά από 12 ώρες νηστείας. Ο βαθμός προσήλωσης στη Μεσογειακή διατροφή μετρήθηκε με το MedDietScore (εύρος 0-55). Οι στατιστικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν ήταν το Student’s t-test και η λογαριθμική παλινδρόμηση. Αποτελέσματα: Φαίνεται να υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση της προσήλωσης συνολικά στη Μεσογειακή Διατροφή με την εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία (p<0,001). Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι για κάθε μονάδα αύξησης του σκορ του δείκτη MedDietScore, μειώνεται κατά 1,7% έως 2,2% η πιθανότητα να εμφανίσει το άτομο υπερχοληστερολαιμία στη 10ετία (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 0,95-1,01). Αντίθετα, η κατανάλωση ή όχι μεμονωμένων ομάδων τροφίμων δεν φαίνεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά στην εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία. Συμπέρασμα: Από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι η υψηλότερη προσήλωση το Μεσογειακό Διατροφικό Πρότυπο ως σύνολο συσχετίζεται με τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία. Η κατανάλωση ή όχι μεμονωμένων ομάδων τροφίμων δε φαίνεται να επιδρά στην εμφάνιση υπερχοληστερολαιμίας στη 10ετία.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μεσογειακή Διατροφή
δυσλιπιδαιμίες
υπερχοληστερολαιμία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.