Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική οριοθέτηση και η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της μετανάστευσης σε συνάρτηση με το εγκληματικό φαινόμενο όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, στην Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός, επίσης, είναι η μελέτη των όψεων της παράνομης – παράτυπης δραστηριότητας αναφορικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και ο λόγος των ειδικών και επαγγελματιών για το θέμα αυτό.Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση για το χρονικό διάστημα 1990-2016 και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα των αλλοδαπών σε σύγκριση με εκείνη των ημεδαπών, το χρονικό διάστημα 1990-2007. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών – ειδικών που απασχολούνται σε δομές που εξυπηρετούν μετανάστες και πρόσφυγες σε κάθε επίπεδο μέσα από τη διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εγκληματικότητα
Αττική
Μετανάστες
προτάσεις
διαστάσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.