Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Εμπειρική διερεύνηση της εγκληματικότητας των μεταναστών στην Περιφέρεια Αττικής. Φαινομενολογία, διαστάσεις και προτάσεις πολιτικής

Χαϊνάς, Ευάγγελος Ι.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική οριοθέτηση και η εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου της μετανάστευσης σε συνάρτηση με το εγκληματικό φαινόμενο όπως διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, στην Περιφέρεια Αττικής. Σκοπός, επίσης, είναι η μελέτη των όψεων της παράνομης – παράτυπης δραστηριότητας αναφορικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης και ο λόγος των ειδικών και επαγγελματιών για το θέμα αυτό.Για το σκοπό αυτό διενεργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση για το χρονικό διάστημα 1990-2016 και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που σχετίζονται με την εγκληματικότητα των αλλοδαπών σε σύγκριση με εκείνη των ημεδαπών, το χρονικό διάστημα 1990-2007. Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις και στάσεις των επαγγελματιών – ειδικών που απασχολούνται σε δομές που εξυπηρετούν μετανάστες και πρόσφυγες σε κάθε επίπεδο μέσα από τη διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εγκληματικότητα
Αττική
Μετανάστες
προτάσεις
διαστάσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)