Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τροφικά απόβλητα: ένα περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Σπυριδάκης, Κωνσταντίνος Παναγιώτης Ε.

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στα τροφικά απόβλητα και στους τρόπους πρόληψης τους. Στο πρώτο μέρος, αφού γίνει μία σύντομη αναφορά σε ορισμούς όπως, αστικά στερεά απόβλητα και οικιακά απόβλητα, θα αναλυθεί εκτενέστερα το θέμα των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και σημαντικοί όροι όπως αποφεύξιμα και αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα. Ακόμα, αφού επισημανθεί το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει τόσο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και στην Ελλάδα, θα γίνει αναφορά στα αίτια παραγωγής τροφικών αποβλήτων καθώς και στις επιπτώσεις των τροφικών αποβλήτων στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία. Επίσης, παρατίθενται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή τροφικών αποβλήτων, καθώς επίσης θα αναφερθούν και μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο μέρος έχει σχέση με το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας. Αφού γίνει περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, θα γίνει ποσοτική ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από στην συμπλήρωση ημερολογίων καταγραφής τροφικών αποβλήτων. Τέλος, θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας και θα αναφερθούν προτάσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αίτια παραγωγής
αναπόφευκτα τροφικά απόβλητα
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
αποφεύξιματροφικά απόβλητα
αστικά στερεά απόβλητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)