Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Λευκάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Λευκάδα

Τσαμαδιά, Μαρία Κ.

Η παρούσα πτυχιακή εργασία, έχει ως αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Λευκάδα. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα παρουσιαστεί στην εργασία, μας δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάλυση στο είδος του έργου, αλλά και των μελλοντικών τεχνολογιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Αναλύονται οι επιπτώσεις και παράλληλα δίνονται λύσεις στις αρνητικές που θα προκύψουν, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισής τους. Η Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, αποτελεί το τελικό στάδιο σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η κατασκευή του Υπεράκτιου Πάρκου, έχοντας ως στόχο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
υπεράκτιο αιολικό πάρκο
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-02


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.