Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις οικιακών συσκευών ψύξης (ψυγεία και κλιματιστικά)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις οικιακών συσκευών ψύξης (ψυγεία και κλιματιστικά)

Νικόλα, Μαρία

Με την εργασία αυτή, παρουσιάζονται οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων και ψυγείων καθώς και τα μέτρα για την αντιμετώπισή τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. Στις σελίδες της μελέτης αυτής μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τα ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά και τα ψυγεία και να μάθουμε ποια καταστρέφουν το περιβάλλον και ποια είναι φιλικά προς αυτό. Η εργασία συμπεριλαμβάνει πέντε θεωρητικά και δύο ερευνητικά κεφάλαια. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας αρχίζει με την εισαγωγή όπου αναφέρεται συνοπτικά για τα θέματα που θα εξεταστούν στη συνέχεια. Γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της σημερινής κατάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές ψύξης και κλιματισμού, δηλαδή στα οικιακά ψυγεία και τα κλιματιστικά συστήματα. Δίνονται πληροφορίες για τη λειτουργία των συσκευών αυτών και βέβαια αναλύεται ο ψυκτικός κύκλος τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα δύο περιβαλλοντικά προβλήματα, δηλαδή το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η λέπτυνση της στιβάδας του όζοντος, που επιβαρύνονται από την χρήση των ψυκτικών ρευστών – μέσων που χρησιμοποιούνται στις συσκευές ψύξης. Τα δύο αυτά περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν τη δυνατότητα να επιδράσουν σοβαρά στη ζωή του πλανήτη και χρειάζονται έγκαιρα μέτρα δράσης για να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ψυκτικά ρευστά που χρησιμοποιούνται στις οικιακές συσκευές ψύξης, είτε είναι φιλικά είτε καταστροφικά προς το περιβάλλον. Επίσης, αναγράφεται και το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των χλωροφθορανθράκων. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε καταναλωτικές επιλογές όπου ταυτόχρονα προστατεύουν τον πλανήτη μας, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στις εναλλακτικές μεθόδους δροσισμού και στη σωστή επιλογή οικιακών κλιματιστικών και ψυγείων με τη βοήθεια της ετικέτας της ενεργειακής σήμανσης. Η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης αποτελεί την μεγάλη πρόκληση της εποχής μας για την αναζωογόνηση της κοινωνίας των πολιτών. Το πρώτο κεφάλαιο του ερευνητικού μέρους της εργασίας παρουσιάζει την μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά της. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό μοντέλο των ελέγχων υποθέσεων όπως επίσης και οι έλεγχοι υποθέσεων μεταξύ διάφορων μεταβλητών που παρουσίασαν κάποιο ενδιαφέρον. Στο τέλος πραγματοποιείται μια προσπάθεια παρουσίασης των τελικών συμπερασμάτων από την επεξεργασία των δεδομένων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ηλεκτρικές συσκευές
Οικιακές συσκευές
Household appliances
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.