Μικροσυστατικά σε ελληνικά βότανα και αφεψήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Μικροσυστατικά σε ελληνικά βότανα και αφεψήματα

Μπαλαμώτη, Χριστίνα

Το ενδιαφέρον για το ρόλο των αντιοξειδωτικών ενώσεων στην υγεία του ανθρώπου έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και η κατανάλωσή τους, κυρίως ως συμπληρώματα διατροφής, έχει παρουσιάσει σημαντική αύξηση. Στην παρούσα πτυχιακή μελέτη αναφέρεται η χημεία των αντιοξειδωτικών ουσιών, οι μηχανισμοί δράσης καθώς επίσης και οι πηγές τους. Ακόμη, αναφέρονται επιδημιολογικά και πειραματικά στοιχεία τα οποία οδηγούν στην άποψη της προστατευτικής δράσεως τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικές ουσίες στον καρκίνο, στα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και σε πληθώρα άλλων παθήσεων. Συνοπτικά παρατίθενται παθοφυσιολογικά στοιχεία αναφορικά με τη δημιουργία και εξέλιξη των παθήσεων αυτών. Ακόμη περιγράφονται – στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό με τις ως τώρα επιστημονικές γνώσεις – η πέψη, απορρόφηση, ο μεταβολισμός στο σώμα και η απέκκριση των πολυφαινολών του τσαγιού. Τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα μελετών σχετικά με τις περιεχόμενες πολυφαινόλες σε διάφορα είδη βοτάνων. Η συγγραφή του θεωρητικού μέρους βασίστηκε σε μια εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση.Στο πειραματικό μέρος περιγράφεται αναλυτικά όλη η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών από αφεψήματα βοτάνων της ελληνικής υπαίθρου και σχολιάζονται κριτικά τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν πολυπρότυπα διαλύματα πολυφαινολών στα τα οποία έγινε ανάκτηση των πολυφαινολών με εκχύλιση στερεής φάσης (SPE). Με τον τρόπο αυτό βλέπουμε το βαθμό ανάκτησης κάθε πολυφαινόλης με τη μέθοδο SPE. Εν συνεχεία παρασκευάστηκαν αφεψήματα από 12 διαφορετικά βότανα της ελληνικής υπαίθρου στα οποία εφαρμόστηκε η μέθοδος SPE. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των πολυφαινολών έγινε με HPLC (Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης) με ανιχνευτή UV (DAD)/FLD και με Τριχοειδή Αέρια Χρωματογραφία (CGC) με ανιχνευτή φασματοσκοπίας μάζας MSD (TIC).

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Antioxidants
Βότανα - Θεραπευτική χρήση
Herbs - Therapeutic use
Food - Health
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά
Τροφή - Υγεία
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.