Θεωρητικές προσεγγίσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες στην αγορά ακινήτων: η περίπτωση του Αμαρουσίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Θεωρητικές προσεγγίσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες στην αγορά ακινήτων: η περίπτωση του Αμαρουσίου

Γουζούασης, Νικόλαος

Η πτυχιακή αυτή εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει την θεωρία της γαιοπροσόδου όπως αυτή εμφανίστηκε από τον William Petty τον 17ο αλλά και άλλους μετέπειτα επιστήμονες και θεωρητικούς. Γίνεται αναφορά για τις απόψεις των David Ricardo, του Γερμανού οικονομολόγου J.H. Von Thunen και του Karl Marx. Η αγορά των ακινήτων σήμερα και οι συνθήκες που αυτή αναπτύσσεται, όπως επίσης η προσφορά και η ζήτηση καθώς και οι παράγοντες που την επηρεάζουν, είναι ένα θέμα που η πτυχιακή αυτή προσπαθεί να προσεγγίσει και να αναλύσει. Τέλος, στην εργασία αυτή υπάρχει εκτενής παρουσίασης της στατιστικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε και αφορά τις πωλήσεις ακινήτων στην περιοχή του Αμαρουσίου, ξεκινώντας με την ιστορία του, συνεχίζοντας με τις περιοχές που αποτελούν τον Δήμο Αμαρουσίου και τις πωλήσεις που καταγράψαμε με την βοήθεια όσων μεσιτικών γραφείων προσφέρθηκαν να βοηθήσουν.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Real estate business - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Real property - Greece - Attica (Nome) - Marousi
Ακίνητη περιουσία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι
Μεσίτες και μεσιτεία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Μαρούσι

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.