Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας τα Ανοιχτά Δεδομένα του Προγράμματος «Δι@ύγεια»

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Design and Implementation of E-Government Web Application utilizing Open Data provided by the state program “Di@vgeia”
Ανάπτυξη Εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας τα Ανοιχτά Δεδομένα του Προγράμματος «Δι@ύγεια»

Γκουλής, Δημήτρης Ν.

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και της επιστήμης της πληροφορίας έχει καταστήσει αναγκαία την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην Δημόσια Διοίκηση. Δεν πρόκειται για μία απλή μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, αλλά για ουσιαστικές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη μετάβαση στην ανοιχτή διακυβέρνηση και στον εκσυγχρονισμό των δημοκρατικών διαδικασιών. Ο σκοπός του παρόντος ερευνητικού έργου είναι η προώθηση της ανοιχτής διακυβέρνησης, βασικοί πυλώνες της οποίας είναι η διαφάνεια, η λογοδοσία, η συμμετοχή και η συνεργασία. Συνεπώς η προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης και η προώθηση των ανοιχτών δεδομένων σε συνδυασμό με τις νέες πρακτικές και τεχνολογίες της επιστήμης της πληροφορίας, μπορούν να παράξουν σπουδαία αποτελέσματα με μεγάλη αξία για την κοινωνία και τη διακυβέρνηση. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της έρευνας που διεξήχθη για την κατανόηση και απλοποίηση του όρου της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και τα τρέχοντα κρατικά προγράμματα, καταγράφθηκαν οι περιορισμοί, οι ελλείψεις και οι ανάγκες με βάση την ελληνική πραγματικότητα.Το έργο ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής ανοιχτού λογισμικού – «DiavgeiaPlus» – κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα που παρέχονται από το Πρόγραμμα «Δι@ύγεια». Βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι η ευκολία χρήσης, και η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες είναι: αναζήτηση και προβολή αποφάσεων πράξεων, αναζήτηση και προβολή πληροφοριών δημόσιων φορέων, οπτικοποίηση της δομής και οπτικοποίηση δαπανών των δημόσιων φορέων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ανοιχτά Δεδομένα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Νέες Τεχνολογίες
Διαδικτυακή Εφαρμογή
Ανοιχτή Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.