Η Παρρασία άλλοτε και τώρα: μία ψηφιακή συλλογή για μικρούς και μεγάλους διαδικτυακούς επισκέπτες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Παρρασία άλλοτε και τώρα: μία ψηφιακή συλλογή για μικρούς και μεγάλους διαδικτυακούς επισκέπτες

Δημητρακοπούλου, Δήμητρα Κ.

Η μελέτη αυτή εξετάζει τη βιβλιογραφία, τη διαδικτυογραφία και παραθέτει πρωτογενές ψηφιακό φωτογραφικό υλικό για τη δημιουργία μία ψηφιακής συλλογής, η οποία απευθύνεται σε ενήλικο και παιδικό κοινό, με ανάλογα εργαλεία για την κάθε ηλικιακή ομάδα. Έχει ως σκοπό την παράλληλη παρουσίαση του ίδιου θέματος με διαφορετικό τρόπο στην εκάστοτε ομάδα, ώστε η ψηφιακή επίσκεψη να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα της. Παρουσιάζει γενικές ιστορικές πληροφορίες για την περιοχή της Παρρασίας και τα κυριότερα κέντρα της από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, ενώ για το παιδικό κοινό προτείνει μία ιστορία με τις ίδιες τεκμηριωμένες πληροφορίες για την εν λόγω περιοχή, δοσμένες ωστόσο με παραμυθιακά στοιχεία και απλό λόγο. Η συγκεκριμένη μελέτη επισημαίνει την αξία γνώσης της τοπικής ιστορίας, καθώς και την ιδιαιτερότητα της περιοχής από αμιγώς αρκαδική στην αρχαιότητα να μοιράζεται σήμερα στους νομούς Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας. Η ψηφιακή συλλογή υλοποιήθηκε στο Αποθετήριο του μαθήματος «Πολιτισμική Τεχνολογία» του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, βάσει της πλατφόρμας των ψηφιακών αποθετηρίων DSpace. Η λήψη των πρωτογενών ψηφιακών φωτογραφιών έγινε κατά τη διάρκεια περιήγησης στην εν λόγω περιοχή από τη συγγραφέα. Δε χρειάστηκε οποιαδήποτε άδεια για χρήση υλικού για την τεκμηρίωση του θέματος ή την ίδια τη συλλογή, καθώς όλο το υλικό προέρχεται από βιβλιογραφία και διαδικτυογραφία ανοιχτής πρόσβασης, ενώ οι πηγές παρουσιάζονται αναλυτικά. Η συλλογή αυτή προτείνεται ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με ψυχαγωγική διάσταση για το ευρύ κοινό, με δυνατότητα μάλιστα εμπλουτισμού της στην πορεία, μέσα από περαιτέρω έρευνα κοινού, καθώς και με την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων από μία ομάδα με την κατάλληλη τεχνογνωσία.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ψηφιακές βιβλιοθήκες - Ανάπτυξη συλλογών
Παρρασία
παραμύθι
Ιδρυματικά αποθετήρια
Φωτογραφίες
ψηφιακή συλλογή
ψηφιακό αποθετήριο
DSpace

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.