Διερεύνηση των στάσεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και ο βαθμός εφαρμογής του σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Διερεύνηση των στάσεων των παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για το εκπαιδευτικό μάρκετινγκ και ο βαθμός εφαρμογής του σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς

Μπακογιάννη, Σοφία Ν.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Ηλικίας και των γονέων σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού μάρκετινγκ στους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα. Σε σχέση με αυτό τον σκοπό, η διπλωματική έχει τους παρακάτω στόχους: α) να διερευνήσει τον βαθμό υιοθέτησης των αρχών του Μάρκετινγκ από τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς στην Ελλάδα και β) να εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών των γονέων από τις υπηρεσίες των δημόσιων βρεφονηπιακών σταθμών.Για τους σκοπούς αυτούς ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε ένα δείγμα 133 παιδαγωγών που εργαζόντουσαν σε σταθμούς των δυτικών προαστίων στην Αττική καθώς και σε 132 γονείς.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προσχολική
Μάρκετινγκ
Εκπαίδευση
Εκπάιδευση
Προσχολική - Διοίκηση και οργάνωση
στρατηγικές του Μάρκετινγκ
αντιλήψεις παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας
εκπαιδευτικό Μάρκετινγκ
Προσχολική - Ελλάδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.