Η επίδραση της κοινωνικής κατανόησης και της ρύθμισης των συναισθημάτων στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον: σύγκριση κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση της κοινωνικής κατανόησης και της ρύθμισης των συναισθημάτων στην ανάπτυξη επιθετικής συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον: σύγκριση κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών

Λυμπεροπούλου, Ελένη Δ.

Η παρούσα έρευνα εξέτασε αν και κατά πόσο η κοινωνική κατανόηση και η ρύθμιση των συναισθημάτων των παιδιών και των εφήβων με και χωρίς απώλεια ακοής συσχετίζονται με την επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο και επιδρούν στην εκδήλωσή της. Συμμετείχαν 50 ακούοντες μαθητές και 25 μαθητές με απώλεια ακοής από ειδικά σχολεία κωφών/βαρήκοων και από γενικά σχολεία της Αττικής. Χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια που αξιολογούν τον εκφοβισμό και τη θυματοποίηση στο χώρο του σχολείου και τους συμμετοχικούς ρόλους, ένα ερωτηματολόγιο για τη ρύθμιση του συναισθήματος για παιδιά και εφήβους και τρεις δοκιμασίες για τη Θεωρία του Νου. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορά ανάμεσα στους κωφούς/βαρήκοους και τους ακούοντες μαθητές ως προς την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς προς άλλους ούτε στις διάφορες μορφές θυματοποίησης, με εξαίρεση τους μαθητές με απώλεια ακοής από τα γενικά σχολεία που δήλωσαν ότι βιώνουν πιο συχνά το σχολικό εκφοβισμό, ειδικά το σωματικό. Οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές υστερούν ως προς την κοινωνική κατανόηση σε σχέση με τους ακούοντες, ενώ δε βρέθηκε διαφορά στη ρύθμιση του συναισθήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες των συμμετεχόντων. Τέλος, τόσο η κοινωνική κατανόηση όσο και η ρύθμιση των συναισθημάτων συσχετίζονται σημαντικά με τις περισσότερες εκφάνσεις της επιθετικής συμπεριφοράς, αλλά μόνο η πρώτη μπορεί να προβλέψει την εμπλοκή στον εκφοβισμό. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας έχουν σημαντικές προεκτάσεις σχετικά με την εκπόνηση προγραμμάτων για την πρόληψη της επιθετικότητας στο σχολικό πλαίσιο και για την ομαλή συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς απώλεια ακοής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κωφά
Συναισθήματα
κοινωνική κατανόηση
Παιδική ψυχολογία
Εκπαίδευση
Παιδιά
συναισθήματα
Συναισθηματική νοημοσύνη
Κωφοί - Κοινωνικές συνθήκες
Επιθετικότητα
κώφωση
Διαταραχές συμπεριφοράς των παιδιών
Σχολικός εκφοβισμός - Ελλάδα
Παιδιά - Ψυχολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.