Επαγγελματικό στρές & σύνδρομο επαγγελματικη΄ς εξουθένωσης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περίπτωση σχολείων του καλλικρατικού δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επαγγελματικό στρές & σύνδρομο επαγγελματικη΄ς εξουθένωσης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περίπτωση σχολείων του καλλικρατικού δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Χρυσούλη, Φωτεινή Δ.

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει βρεθεί πως επηρεάζει αρκετούς τομείς της ζωής ενός ατόμου, την οικονομία και γενικότερα την παραγωγικότητα των ατόμων. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια ψυχολογική διαδικασία συναφής αλλά όχι ταυτόσημη με το επαγγελματικό άγχος, αν και είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό. Συγκεκριμένα, στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, η παραγωγή έργου από τους εκπαιδευτικούς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς από αυτούς εξαρτάται η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών. Επομένως, στόχος της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και του επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, που συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου.Τα ευρήματα μεταξύ άλλων δείχνουν πως τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών είναι χαμηλά, ενώ σε μέτριο επίπεδο βρίσκονται τα επίπεδα στρες. Επίσης, τα επίπεδα στρες σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τη φυσική δραστηριότητα και τη συναισθηματική εξάντληση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
πρωτοβάθμια
επαγγελματικό στρες
Επαγγελματική εξουθένωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.