Επαγγελματικό στρές & σύνδρομο επαγγελματικη΄ς εξουθένωσης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περίπτωση σχολείων του καλλικρατικού δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Επαγγελματικό στρές & σύνδρομο επαγγελματικη΄ς εξουθένωσης εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια εκπαίδευση: περίπτωση σχολείων του καλλικρατικού δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Χρυσούλη, Φωτεινή Δ.

Η επαγγελματική εξουθένωση έχει βρεθεί πως επηρεάζει αρκετούς τομείς της ζωής ενός ατόμου, την οικονομία και γενικότερα την παραγωγικότητα των ατόμων. Η επαγγελματική εξουθένωση είναι μια ψυχολογική διαδικασία συναφής αλλά όχι ταυτόσημη με το επαγγελματικό άγχος, αν και είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό. Συγκεκριμένα, στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών, η παραγωγή έργου από τους εκπαιδευτικούς κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς από αυτούς εξαρτάται η βελτίωση των γνώσεων των μαθητών. Επομένως, στόχος της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και του επαγγελματικού στρες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα βασίζεται σε πρωτογενή δεδομένα, που συλλέχθηκαν με τη χρήση ερωτηματολογίου.Τα ευρήματα μεταξύ άλλων δείχνουν πως τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών είναι χαμηλά, ενώ σε μέτριο επίπεδο βρίσκονται τα επίπεδα στρες. Επίσης, τα επίπεδα στρες σχετίζονται στατιστικά σημαντικά με τη φυσική δραστηριότητα και τη συναισθηματική εξάντληση.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Εκπαιδευτικοί - Ψυχική υγεία
Εκπαιδευτικοί - Εργασιακό στρες
δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί - Επαγγελματική ικανοποίηση
πρωτοβάθμια
επαγγελματικό στρες
Επαγγελματική εξουθένωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)