Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την προώθηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Στάσεις και αντιλήψεις των νηπιαγωγών σχετικά με την προώθηση και ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού μάρκετινγκ

Μπένου, Χριστίνα Ι.

Το νηπιαγωγείο είναι η βαθμίδα της εκπαίδευσης που έχει σαν στόχο την ισόρροπη και ολόπλευρη προσωπική ανάπτυξη των παιδιών σε νοητικό, συναισθηματικό, σωματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει το νηπιαγωγείο στην εξέλιξη και ανάπτυξη των παιδιών χρήζει προώθησης, υποστήριξης και ανάπτυξης μέσω ενός στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού μάρκετινγκ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των νηπιαγωγών, που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία, σχετικά με την προώθηση και την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου του δημόσιου νηπιαγωγείου μέσω του στρατηγικού και τακτικού σχεδιασμού Μάρκετινγκ. Παράλληλα με τη θεωρητική διερεύνηση, πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016, σε νηπιαγωγεία της Α΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο “SPSS”. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί που συμμετείχαν έχουν κατανοήσει μέτρια τον όρο «εκπαιδευτικά ιδρύματα και μάρκετινγκ». Έχουν ουδέτερη άποψη για το μάρκετινγκ όπως και για το μάρκετινγκ στην εκπαίδευση. Ακόμη, έχουν ελάχιστες γνώσεις εφαρμογής στρατηγικών μάρκετινγκ στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, επιθυμούν πολύ να επιμορφωθούν σε μεθόδους εφαρμογής στρατηγικών μάρκετινγκ στο νηπιαγωγείο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Προσχολική
Νηπιαγωγεία - Ελλάδα
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ
Ανάδειξη Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείου
Εκπαίδευση
Εκπάιδευση
Προσχολική - Διοίκηση και οργάνωση
Νηπιαγωγείο
Προσχολική Αγωγή
Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.