Περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση του κύκλου ζωής αντλιών θερμότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση του κύκλου ζωής αντλιών θερμότητας

Φούντα, Κωνσταντία Π.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό που ευθύνεται για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος προέρχεται από τα συστήματα και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων για θέρμανση και ψύξη.Για το λόγο αυτό υιοθετούνται με αυξανόμενο ρυθμό εναλλακτικές μέθοδοι κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Στην μελέτη αυτή επιχειρείται Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής μίας αντλίας θερμότητας αέρα νερού που έχει εγκατασταθεί σε συγκεκριμένο κτίριο.Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο εντοπισμός των πιο επιβλαβών για το περιβάλλον σταδίων του κύκλου ζωής της αντλίας από την κατασκευή , μεταφορά και την εγκατάσταση της και θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης γίνεται ειδική αναφορά στο οικονομικό κόστος της αντλίας θερμότητας σε σύγκριση με ένα εναλλακτικό σύστημα θέρμανσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών
ΑΚΖ
Θέρμανση - Οικονομικές απόψεις
κανονικοποίηση
Περιβάλλον - Διαχείριση
αντλία θερμότητας
χαρακτηρισμός
Πηγές ενέργειας - Διαχείριση
Θέρμανση
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.