Η χρήση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (apps) για έξυπνα τηλέφωνα στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ταξιδιωτική εμπειρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η χρήση των εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (apps) για έξυπνα τηλέφωνα στην ανάπτυξη του τουρισμού στην ταξιδιωτική εμπειρία

Μαούνη, Χριστίνα Μ.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση της έννοιας των εφαρμογών και η σημαντικότητα της ύπαρξης αυτών για κάθε επιχείρηση καθώς και η καταγραφή και βελτίωση των εφαρμογών για έξυπνα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται στην τουριστική βιομηχανία και αλλάζουν ριζικά τον τρόπο ενημέρωσης και κρατήσεων των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.Ο τουριστικός κλάδος εξαρτάται και στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο, οι εφαρμογές και τα social media, τα οποία έχουν μεταβάλει ριζικά τον τουριστικό κλάδο. Συνεχόμενη ροή έχουν με τις επιπτώσεις των διαδικτυακών εφαρμογών, που αλλάζουν διαρκώς τη δομή του τουριστικού τομέα.Στη συνέχεια προβάλλεται η σπουδαιότητα υιοθέτησης και ενσωμάτωσης των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τουριστικό κλάδο, μέσα από την ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση τους. Σημαντική εξέλιξη στο τουρισμό είναι οι εφαρμογές μεταφορών, έτσι ώστε η έρευνα τιμών, κράτηση και η επικύρωση οποιασδήποτε διαδρομής/ταξιδίου μέσου ηλεκτρονικού εισιτηρίου να είναι πιο εύκολη και γρήγορη.Αναπτύσσονται επίσης, οι κινητές υπηρεσίες με δυνατότητα εφαρμογής στον κλάδο του τουρισμού και αναφέρονται οι σημαντικότερες εφαρμογές (apps) που αξιοποιεί ο τουρισμός. Παρουσιάζεται και αναλύεται η μελέτη περίπτωσης της εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιεί γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα εν ονόματι “HILTON ATHENS HOTEL ” και τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέτης και διατυπώνεται μια σειρά προτάσεων προς την πολιτεία και τις επιχειρήσεις, για την υποστήριξη και προώθηση εφαρμογών ηλεκτρονικού τουρισμού στην Ελλάδα και η βελτίωση των υπηρεσιών/προϊόντων μέσω της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

τουρισμός
Κινητή τηλεφωνία
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
εφαρμογές
Έξυπνα τηλέφωνα
ταξιδιωτική εμπειρία
κινητός τουρισμός
Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα ταξιδιωτών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.