Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Οι επιπτώσεις της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων (e- justice) στην αποτελεσματικότητα των ροών διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης. Μελέτη περίπτωσης: Διοικητική διαδικασία

Κατράς, Δημήτριος Ν.

Η Διοικητική Δικαιοσύνη κατέχει στην ελληνική πολιτεία τον κυρίαρχο ρόλο, ως ο θεματοφύλακας του ελέγχου συμμόρφωσης της δράσης των οργάνων της δημόσιας διοίκησης με τις συνταγματικές αρχές της νομιμότητας και της προστασίας του διοικούμενου. Η εικόνα αυτή πλήττεται από το φαινόμενο της καθυστέρησης στην απονομή της δικαιοσύνης, το οποίο προκαλεί ρήγμα στην ασφάλεια δικαίου. Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες περιορίστηκαν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν βελτίωσαν την κατάσταση.Η στρατηγική του Υπουργείου Δικαιοσύνης περιστρέφεται γύρω από την μείωση του διαχειριστικού φόρτου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο ενστερνίζεται την αρχή ότι, οι υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να παρέχονται, κατά το μέτρο του εφικτού, ηλεκτρονικά και με απλό τρόπο. Στις υπηρεσίες αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται φυσική παρουσία του πολίτη και η διατάραξη της καθημερινότητάς του. Για τον λόγο αυτό, γίνεται προσπάθεια για την σταδιακή ψηφιοποίηση των διάφορων υπηρεσιών του δικαστικού συστήματος επιτρέποντας έτσι τη συλλογή στατιστικών δεδομένων και διοικητικής πληροφόρησης, τη βελτίωση της λογοδοσίας και τον έλεγχο της αποδοτικότητας, τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την μείωση της σπατάλης.Το νέο οικονομικό περιβάλλον και οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις για προστασία και διαφάνεια, έδωσαν την ώθηση για την αναζήτηση νέων μεθόδων και λύσεων στο ζήτημα της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Η νέα πρόταση αφορά στην υιοθέτηση μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διοικητική μεταρρύθμιση δημόσιων οργανώσεων, ώστε σε συνδυασμό με την υιοθέτηση δράσεων ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e justice), να αξιοποιηθούν και για τη βελτίωση του συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά συστήματα
Βελτιστοποίηση ροής
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης
Δημόσια διοίκηση - Ελλάδα
Διοικητική δικαιοσύνη
Ανασχεδιασμός διαδικασιών

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)