Ασύρματα οπτικά συστήματα εξωτερικού χώρου για εφαρμογές δικτύων πρόσβασης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ασύρματα οπτικά συστήματα εξωτερικού χώρου για εφαρμογές δικτύων πρόσβασης

Πανταζής, Σωτήρης Ε.

Τα οπτικά συστήματα ελεύθερου χώρου παρουσιάζονται ως μία εναλλακτική για την γεφύρωση του τελευταίου μιλίου με ικανές ταχύτητες. Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συστημάτων, τα πλεονεκτήματα έναντι των RF, οι τύποι πομπών και δεκτών που χρησιμοποιούνται και τα μήκη κύματος που θεωρούνται ιδανικότερα για μετάδοση. Εξετάζονται τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας όπως υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης, χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και ανοσία σε παρεμβολές και υποκλοπές. Παράλληλα εξετάζονται και τα μειονεκτήματα των συστημάτων. Διακύμανση της έντασης της ακτινοβολίας στο δέκτη λόγω ατμοσφαιρικών αναταράξεων, μεγάλη εξασθένιση λόγω καιρικών φαινομένων, βροχή, χιόνι και ιδιαιτέρως ομίχλη και ευαισθησία στην ευθυγράμμιση και τη σκόπευση λόγω μικρής απόκλισης της οπτικής δέσμης και κίνησης των κτηρίων. Όλα τα παραπάνω προκαλούν μεγάλη εξασθένιση στην οπτική δέσμη που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στην παύση της σύνδεσης. Περιγράφονται τα μαθηματικά μοντέλα υπολογισμού των φαινομένων όπως και οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας του καναλιού. Αναφέρονται οι τύποι διαμόρφωσης που χρησιμοποιούνται στα συστήματα, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, ενώ εξετάζονται και τεχνικές περιορισμού των παραγόντων μείωσης της απόδοσης. Συνεκτική ανίχνευση, αυτόματη σκόπευση και διόρθωση ευθυγράμμισης, κωδικοποίηση ελέγχου και διόρθωσης λαθών και υβριδικά συστήματα σε συνδυασμό με RF και χιλοστομετρικά κύματα, προσφέρουν μηχανισμούς για τον περιορισμό των φαινομένων και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις κατά περίπτωση. Γίνονται αναφορές στο πεδίο εφαρμογών των συστημάτων, οι δυνατότητες που δίνουν σε παρόχους δικτύου και μεγάλους εταιρικούς πελάτες και οργανισμούς να αντιμετωπίσουν την αύξηση των απαιτήσεων σε μητροπολιτικά και τοπικά δίκτυα και τα πλεονεκτήματα σε κόστος και χρόνο εγκατάστασης, μετεγκατάστασης και ανάπτυξης του δικτύου με χρήση των συστημάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ασύρματες οπτικές επικοινωνίες
εξασθένιση
Δεδομένα - Συστήματα μετάδοσης
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Δίκτυα
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
διαμόρφωση
σπινθηρισμός
Υβριδικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)