Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την παροχή επιχειρηματικής ευφυΐας από μετρήσεις γεωχωρικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών Angular2

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την παροχή επιχειρηματικής ευφυΐας από μετρήσεις γεωχωρικών δεδομένων με χρήση τεχνολογιών Angular2

Λοντόρφος, Νικόλαος Ι.

Στο παρών κείμενο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Πλατφόρμας και σκοπό την παροχή Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) σε μετρήσεις γεωχωρικών δεδομένων . Ο στόχος είναι ο καλύτερη κατανόηση της σημασίας των δεδομένων αυτών, δίνοντας μια οπτικοποίηση τους. Με τον τρόπο αυτό πρότυπα, τάσεις και συσχετισμοί που μπορεί να περάσουν απαρατήρητα με κάποια απεικόνιση βασισμένη σε κείμενο, μπορούν εύκολα να αναγνωριστούν με τη σωστά οπτικοποίηση. Τα γεωχωρικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε παραχωρήθηκαν από τον Δρ. Βασίλειο Δαλάκα και αφορούν μετρήσεις απόδοσης ασυρμάτων δικτύων. Βρίσκονται αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων από την οποία τα αντλεί η εφαρμογή μας για να εξάγει συμπεράσματα και να πραγματοποιήσει visualizations.Η βάση που χρησιμοποιήσαμε ήταν τύπου PostgreSQL, object-relational δηλαδή, με εγκατεστημένη την επέκταση PostGIS. Η PostGIS δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης γεωγραφικών objects, μας δίνει δηλαδή την δυνατότητα για SQL queries με βάση την τοποθεσία. Στα δεδομένα αυτά έχουμε πρόσβαση από τον client με την χρήση ενός Rest Web Service φτιαγμένο με το Java Spring Framework. Με την Angular 2 παίρνουμε τα δεδομένα αυτά και τα απεικονίζουμε στον χρήστη με την βοήθεια του Chart.js σε ευανάγνωστα και όμορφα γραφήματα. Επίσης για την δημιουργία χαρτών χρησιμοποιούμε ένα Geoserver για την ομαδοποίηση και διαμόρφωση των δεδομένων και το Google Maps για την απεικόνιση τους .

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

οπτικοποίηση
Χωρικές βάσεις δεδομένων
χάρτες
επιχειρηματική ευφυΐα
Γεωχωρικά δεδομένα
Οπτικοποίηση - Επεξεργασία δεδομένων
Διαδίκτυο (Internet)
διαγράμματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.