Επισκόπηση cloud υπηρεσιών και διερεύνηση υιοθέτησης στις ΜΜΕ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Επισκόπηση cloud υπηρεσιών και διερεύνηση υιοθέτησης στις ΜΜΕ

Μπαμπασανίδη, Χριστίνα Σ.

Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην παρατήρηση των υπηρεσιών cloud computing, γνωστές ως υπηρεσίες «νέφους». Παρά το γεγονός ότι το cloud έχει κάνει την εμφάνισή του πριν από αρκετά χρόνια, συνεχίζει να απασχολεί την ερευνητική κοινότητα καθώς αλλάζει μορφές και συνεχώς εξελίσσεται. Η σχέση των επιχειρήσεων και η εξοικείωση αυτών με τις υπηρεσίες cloud αποτελούν επιπλέον ένα μέρος του cloud computing που βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή. Ειδικά οι Μικρό Μεσαίες Επιχειρήσεις γνωστές και ως ΜΜΕ ή SMEs, τα τελευταία χρόνια επενδύουν όλο και περισσότερο σε υπηρεσίες νέφους προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους. Ωστόσο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση αυτών των υπηρεσιών από τις ΜΜΕ βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και χρήζουν ερευνητικής δραστηριότητας. Η υιοθέτηση όμως των cloud υπηρεσιών έρχεται σε σύγκρουση με το ερώτημα: πόσο ασφαλή είναι σε περιβάλλον cloud; Για αυτό τα δεδομένα των επιχειρήσεων το λόγο εκτός από τα πλεονεκτήματα της χρήσης cloud Υπηρεσιών, στη διπλωματική γίνεται εκτενής λόγος των κινδύνων και ιδιαίτερα των κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών που ελλοχεύουν από την υιοθέτηση τους.Στη διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω ερευνητική μέθοδος:Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση στον ερευνητικό χώρο της Υπολογιστικής Νέφους (cloud computing) αλλά και της Ασφάλειας Πληροφοριών (Information security). Στόχος της βιβλιογραφικής επισκόπησης ήταν η κατανόηση και σε βάθος ανάλυση όλων των πτυχών του cloud και της αλληλεπίδρασής του με την ασφάλεια, καθώς και η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου – οδηγού για τις ΜΜΕ. Τα αποτελέσματα της διπλωματικής αυτής είναι τα ακόλουθα: Μια εκτενής βιβλιογραφική μελέτη για το cloud και τις υπηρεσίες που παρέχονται αλλά και για την υιοθέτησή του από τις ΜΜΕ. Επιπλέον, στη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται αναφορά και στη σχέση cloud – ασφάλειας πληροφοριών. Ένα θεωρητικό πλαίσιο – οδηγός, εμπλουτισμένο με μέτρα και καλές πρακτικές σχετικά με την εξασφάλιση και διατήρηση της ασφάλειας στις υπηρεσίες cloud. Τα προτεινόμενα μέτρα λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες των ΜΜΕ αλλά και τα διεθνή πρότυπα και best practices, ως προς την ασφάλεια πληροφοριών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Cloud computing
υιοθέτηση
Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες online
Υπηρεσίες Ιστού - Μέτρα ασφαλείας
θεωρητικό πλαίσιο
Μικρομεσαίες - Ελλάδα
κίνδυνοι
Υπολογιστική νέφους
ασφάλεια πληροφοριών
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)