Το νομοθετικό πλαίσιο διασφάλισης των συναλλαγών λιανικής και των τιμολογίων και της διαβίβασης των δεδομένων τους στη ΓΓΠΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Το νομοθετικό πλαίσιο διασφάλισης των συναλλαγών λιανικής και των τιμολογίων και της διαβίβασης των δεδομένων τους στη ΓΓΠΣ

Μαυρίδης, Παναγιώτης Π.

Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο διασφάλισης των συναλλαγών λιανικής και των τιμολογίων και της διαβίβασης των δεδομένων τους στη ΓΓΠΣ. Παρουσιάζονται οι διατάξεις που διέπουν την μηχανογραφική και την ηλεκτρονική έκδοση των παραστατικών αυτών, oi διατάξεις διασφάλισης της αυθεντικότητας τους, η μέθοδος κρυπτογράφησης των δεδομένων των παραστατικών και οι διατάξεις διαβίβασης αυτών στη ΓΓΠΣ.Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος λειτουργίας των ταμειακών μηχανών. Για τα παραστατικά που θα εκδίδονται με την χρήση υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αναλύονται οι διατάξεις των νόμων και παρουσιάζονται οι βασικές υποχρεώσεις των παρόχων, Το ύστατο όπλο διασφάλισης της νομιμότητας κάθε εκδιδόμενου παραστατικού, είναι η δυνατότητα του λήπτη να επιβεβαιώνει την νομιμότητα του παραστατικού χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υποδομές της ΓΓΠΣ. Ο server της ΓΓΠΣ έχει συγκεντρώσει πολλά παραστατικά λιανικής και χονδρικής από ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς και επιβεβαιώνει την νομιμότητα κάθε ταμειακής μηχανής και φορολογικού μηχανισμού καθώς και την αυθεντικότητα οποιουδήποτε παραστατικού που έχει διαβιβαστεί σ’ αυτόν. Τα παραστατικά αυτά διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα απευθείας από τους φορολογικούς μηχανισμούς στον server, χωρίς καμία δυνατότητα αλλοίωσης από τους εκδότες επιτηδευματίες. Ωστόσο, παρά την ρητή νομική υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των ταμειακών μηχανών και των φορολογικών μηχανισμών στη ΓΓΠΣ, διάφορες αποφάσεις αναβάλλουν την έναρξη της καθολικής διαβίβασης. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η επεξεργασία αυτών από την ΓΓΠΣ μετά την διαβίβαση των δεδομένων συναλλαγών λιανικής, εξετάζεται για τις περιπτώσεις χρήσης κάρτας αποδείξεων, χρήσης loyalty card, πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα στις συναλλαγές λιανικής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πληροφοριακά συστήματα
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
Διαβίβαση
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
Τιμολόγιο
Ταμειακή Μηχανή
Λιανικό εμπόριο
Πάροχοι
ΕΑΦΔΣΣ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.