Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Θάσου μέσω της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Υπολογισμός της παράκτιας επικινδυνότητας της νήσου Θάσου μέσω της χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Γεωργίου, Άννα Κ.

Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν μέρος τον πλέον δυναμικότερων και ποιό εξελιγμένων φυσικών συστημάτων του πλανήτη µας µε τεράστια οικολογική και οικονοµική αξία, γεγονός που επιβάλει την προστασία τους από φυσικές και ανθρωπογενείς πιέσεις. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας και της τρωτότητας, των παράκτιων κινδύνων, στην περιοχή της Θάσου. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου έγινε υπολογισμός του Δείκτη Παράκτιας Επικινδυνότητας (Coastal Vulnerability Index). Για τον υπολογισμό του προαναφερθέντος Δείκτη (CVI), εκτιμήθηκαν έξι βασικοί παράγοντες: (i) η γεωλογία , (ii) η ιστορικές μεταβολές της ακτογραμμής (iii) η παράκτια κλίση, (iv) το σημαντικό ύψος εισερχομένων κυμάτων, (v) το παλιρροιακό εύρος και (vi) ο ρυθμό ευστατικής ανύψωσης της θαλάσσιας στάθμης. Το λογισμικό ΑrcGIS 10.4.1 χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας και την δημιουργία ψηφιακών χαρτών. Από τον υπολογισμό του δείκτη παράκτιας επικινδυνότητας προέκυψε ότι , για το συνολικό μήκος ακτογραμμής 379 τ.χλμ , τα 2,49 km (1,97%) χαρακτηρίζονται ως πολύ υψηλής επικινδυνότητας και τα 29,36 km (19,6%), ως υψηλής επικινδυνότητας. Τέλος, ένα μήκος 42,6 km (28,8%) έχει χαρακτηριστεί ως πολύ χαμηλής επικινδυνότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Άνοδος της θαλάσσιας στάθμης
Δεικτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Δείκτης Παράκτιας Επικινδυνότητας
Παράκτια Διάβρωση
Κλιματική Αλλαγή
Γεωπληροφορική
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Θάσος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)