Ιδιωτική Προσαρμοστικότητα και Δημόσιες Πολιτικές κατά την αποκατάσταση από πλημμυρικά επεισόδια. Η περίπτωση της Άρτας 2015

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ιδιωτική Προσαρμοστικότητα και Δημόσιες Πολιτικές κατά την αποκατάσταση από πλημμυρικά επεισόδια. Η περίπτωση της Άρτας 2015

Κομιώτη, Αικατερίνη Ι.

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους συσχετισμούς, τις αντιθέσεις ή τη συμπόρευση μεταξύ ιδιωτικής προσαρμοστικότητας και δημοσίων πολιτικών κατά τη φάση αποκατάστασης μετά από πλημμυρικά γεγονότα, ειδικότερα μετά από αυτό που έπληξε την πόλη της Άρτας τον Ιανουάριο του 2015. Το θέμα προσεγγίστηκε σε δύο επίπεδα. Πρώτα εξετάστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο προσεγγίζοντας τις διάφορες έννοιες που πραγματεύεται η εργασία και τις προσεγγίσεις αυτών και σε δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων. Τα ερωτήματα τα οποία θα προσπαθήσει να απαντήσει αυτή η εργασία είναι το κατά πόσο, τελικά, επηρεάστηκε η τοπική κοινωνία από το πλημμυρικό γεγονός μακροπρόθεσμα; Οι πλημμύρες επέφεραν αλλαγές στον τρόπο ζωής των κατοίκων, στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην εφαρμογή των δημοσίων πολιτικών πρόληψης και προστασίας;

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Άρτα
Πλημμύρες
δημόσιες πολιτικές
αποκατάσταση
Πολιτική άμυνα
πλημμύρες
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
ιδιωτική προσαρμοστικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.