Έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων: η επίδραση των δασικών πυρκαγιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων: η επίδραση των δασικών πυρκαγιών

Φαρμάκη, Στυλιανή Ε.

Στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες, αναδεικνύεταιωςεπιτακτικήανάγκηη ολοκληρωμένη καιαποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.Οικίνδυνοι,μολονότιδεν συνιστούν ένα σύγχρονο πρόβληματων κοινωνιών,αποτελούνπάντα, μια πολυεπίπεδη απειλή τόσο οικονομικοκοινωνική όσο καιπεριβαλλοντική.Ωςεκτούτου,ανακύπτουν διαρκώςσύγχρονεςτάσειςμεσκοπότην επίτευξη της αποτελεσματικότητας ως προςτηδιαχείριση κινδύνων.Toαντικείμενο της εργασίας αφορά βασικές έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων, με εστίαση στην επίδραση των δασικών πυρκαγιών και τη διαχείρισή τους με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και της αλλαγής του κλίματος.Τα ευρήματα δείχνουν πώς υπάρχει επίδραση των δασικών πυρκαγιών στο κλίμα της γης με επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες. Ακόμη χρήζει η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών μέσα από σωστές πολιτικές διαχείρισης και βιώσιμη προσέγγιση, πρόληψη και ισχυρές παρεμβατικές δράσεις σε όλο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
δασικές πυρκαγιές
επίδραση στο κλίμα
Φυσικές καταστροφές
Πυρκαγιές - Ελλάδα
κλιματική αλλαγή ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών κινδύνων
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.