Έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων: η επίδραση των δασικών πυρκαγιών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων: η επίδραση των δασικών πυρκαγιών

Φαρμάκη, Στυλιανή Ε.

Στις σύγχρονες και συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνίες, αναδεικνύεταιωςεπιτακτικήανάγκηη ολοκληρωμένη καιαποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.Οικίνδυνοι,μολονότιδεν συνιστούν ένα σύγχρονο πρόβληματων κοινωνιών,αποτελούνπάντα, μια πολυεπίπεδη απειλή τόσο οικονομικοκοινωνική όσο καιπεριβαλλοντική.Ωςεκτούτου,ανακύπτουν διαρκώςσύγχρονεςτάσειςμεσκοπότην επίτευξη της αποτελεσματικότητας ως προςτηδιαχείριση κινδύνων.Toαντικείμενο της εργασίας αφορά βασικές έννοιες και στρατηγικές για την αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και των περιβαλλοντικών κινδύνων, με εστίαση στην επίδραση των δασικών πυρκαγιών και τη διαχείρισή τους με στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και της αλλαγής του κλίματος.Τα ευρήματα δείχνουν πώς υπάρχει επίδραση των δασικών πυρκαγιών στο κλίμα της γης με επιπτώσεις τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες. Ακόμη χρήζει η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών μέσα από σωστές πολιτικές διαχείρισης και βιώσιμη προσέγγιση, πρόληψη και ισχυρές παρεμβατικές δράσεις σε όλο τον κύκλο διαχείρισης καταστροφών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Κλιματικές μεταβολές
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
δασικές πυρκαγιές
επίδραση στο κλίμα
Φυσικές καταστροφές
Πυρκαγιές - Ελλάδα
κλιματική αλλαγή ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών κινδύνων
Φυσικές καταστροφές - Διαχείριση
Φυσικές καταστροφές - Αντιμετώπιση
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)