Μελέτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας στη λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής και ανάλυση μελλοντικών σεναρίων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μελέτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας στη λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής και ανάλυση μελλοντικών σεναρίων

Σταμέλλου, Ευαγγελία Η.

Η παρούσα διπλωματική παρουσιάζει το φαινόμενο της πλημμύρας, το οποίο πλήττει αρκετές περιοχές στον ελλαδικό χώρο, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων αλλά και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την πρόληψη του φαινομένου.Η περιοχή, στην οποία επικεντρώθηκε η παρούσα διπλωματική, είναι η λεκάνη απορροής του Ερασίνου ποταμού Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί πολλά και συχνά πλημμυρικά γεγονότα. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να προσδιοριστεί η πλημμυρική επιδεκτικότητα της περιοχής μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς παράγοντες που έχουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση πλημμυρών. Επίσης ελέγχεται η πλημμυρική επιδεκτικότητα λαμβάνοντας υπόψη σενάρια έντασης βροχόπτωσης και αστικής εξάπλωσης στην υπόψη περιοχή.Για τη μελέτη του πλημμυρικού φαινομένου, εφαρμόστηκαν το μοντέλο Αναλυτικής Ιεράρχησης και το μοντέλο Αστικής Εξάπλωσης SLEUTH.Παρατίθενται τρία σενάρια πλημμυρικής επιδεκτικότητας με τους αντίστοιχους χάρτες επιδεκτικότητας, καθώς και χάρτες τρωτότητας με την ποσοτικοποίηση της επιδεκτικότητας στον υφιστάμενο και μελλοντικό αστικό χώρο της περιοχής μελέτης. Οι παραπάνω χάρτες αναρτώνται σε διαδικτυακή πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε ειδικά για την παρούσα εργασία με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερομένων στο συγκεκριμένο θέμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Πλημμύρες
μοντέλο αναλυτικής ιεράρχησης
Φυσικές καταστροφές - Εκτίμηση κινδύνου
Υδρολογία
Ποταμοί - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Φυσικές καταστροφές
Γεωπληροφορική
SLEUTH
Τρωτότητα
σενάρια βροχόπτωσης
διαδικτυακή πλατφόρμα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)