Αναζητώντας «εξ αποστάσεως» λύσεις για τη διαρροή εγκεφάλων: Γέφυρες Γνώσης / Συνεργασίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Αναζητώντας «εξ αποστάσεως» λύσεις για τη διαρροή εγκεφάλων: Γέφυρες Γνώσης / Συνεργασίας

Κατσίνης, Αναστάσης Αυγερινός Γ.

Η παρούσα διπλωματική καταπιάνεται με το φαινόμενο διαρροής εγκεφάλων και τους τρόπους αντιμετώπισης του. Η φυγή επιστημόνων για το εξωτερικό, συνεπάγεται συνέπειες (θετικές και αρνητικές) τόσο στις χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες προορισμού και καταδεικνύει τη κρισιμότητα του ανθρωπίνου κεφαλαίου στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης κάθε κράτους και κάθε κοινωνίας. Μεγαλύτερα θύματα του brain drain είναι οι αναπτυσσόμενες χώρες όμως παρατηρείται αρνητικός αντίκτυπος και σε ανεπτυγμένες χώρες οι οποίες δε μπορούν να ανταγωνιστούν τους ισχυρότερους παίκτες του παγκόσμιου βορρά.Το φαινόμενο αναλύεται εδώ και δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις αντιμετώπισης. Αυτές διαχωρίζονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: Μέτρα για άμεση – φυσική επιστροφή των απόδημων και μέτρα για συνεργασία εξ αποστάσεως, ενδεχόμενο πιο εφικτό. Η Ελλάδα ταλανίζεται από την οικονομική ύφεση και η «εσωτερική υποτίμηση» οδηγεί πολλούς επιστήμονες εκτός χώρας ώστε να αναζητήσουν ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Στην εργασία αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο του φαινομένου, περιγράφονται μεθοδολογίες αντιμετώπισης που εφαρμόζονται ή σχεδιάζονται σε άλλες χώρες, εξηγείται το ειδικό στάτους της Ελλάδας και παρουσιάζεται η πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, το οποίο εκπονεί μια ειδική πολιτική που στοχεύει στη καταπολέμηση του. Ο στόχος της πολιτικής είναι τριπλός: Οι επιστήμονες να μείνουν στη χώρα, κάποιοι από τους μεταναστεύσαντες να επιστρέψουν στο πάτριο έδαφος και κάποιοι να συνεργαστούν εξ αποστάσεως ώστε να δομηθούν γέφυρες γνώσης & συνεργασίας που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και θα προλειάνουν το έδαφος για μελλοντική επιστροφή. Δεδομένων των απαραίτητων δομικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία, η τρίτη συνιστώσα φαντάζει πιο εφικτή από τη δεύτερη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

λύση διασποράς
πρωτοβουλίες
Γεωγραφία
ανθρώπινο κεφάλαιο
Διαρροή εγκεφάλων
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Γέφυρες Γνώσης
Διαρροή εγκέφαλων - Ελλάδα
Κοινωνική πολιτική
Πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.