Η Plaine Commune στο Grand Paris: επιδιώξεις ανάπτυξης μέσω του πολιτισμού στα προάστια του Παρισιού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η Plaine Commune στο Grand Paris: επιδιώξεις ανάπτυξης μέσω του πολιτισμού στα προάστια του Παρισιού

Κοσκολέτος, Σωτήριος Γ.

Η πολιτιστική και δημιουργική οικονομία αναδεικνύεται σταθερά σε έναν κρίσιμο τομέα της οικονομίας των πόλεων και σε βασικό άξονα των πολιτικών σχεδιασμού του αστικού χώρου. Ωστόσο, οι πολιτικές αστικής ανάπτυξης μέσω του πολιτισμού δεν επιτυγχάνουν πάντοτε το συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης με την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση διαδικασιών gentrification. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η περίπτωση ανάδειξης τμήματος των βόρειων προαστίων του Παρισιού -της περιοχής της Plaine Commune- σε «Περιοχή του Πολιτισμού και της Δημιουργίας» του μείζονος Παρισιού. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας ανασχεδιασμού του μητροπολιτικού χώρου, με την ονομασία Grand Paris, η οποία φιλοδοξέι να ενισχύσει τη θέση του Παρισιού σε παγκόσμιο επίπεδο. Η περιοχή της Plaine Commune, μια πρώην βιομηχανική περιοχή, με υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανεργίας, αναδεικνύεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες σε πόλο της τριτογενούς οικονομίας και ταυτόχρονα σε τόπο πολυεθνικής συνύπαρξης. Πάνω σε αυτές τις συνθήκες, καθώς και στην ύπαρξη μιας ενεργής, εναλλακτικής πολιτιστικής ζωής, εξετάζεται ο τρόπος ένταξης των προαστίων αυτών στο σχεδιασμό για το Grand Paris και επιχειρείται η ανίχνευση των χωρο-κοινωνικών επιδράσεων από αυτή τη διαδικασίας μετασχηματισμού της φυσιογνωμίας της.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προάστια
δημιουργικότητα
Αστική
Πολιτισμός
Γεωγραφία
Grand Paris
Αστική οικολογία (Κοινωνιολογία)
Plaine Commune
πολιτιστική οικονομία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-18


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.