Κατανάλωση πρωινού και δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά Δημοτικού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Κατανάλωση πρωινού και δείκτες παχυσαρκίας σε παιδιά Δημοτικού

Πρωτοπαπά, Ιωάννα Ι.

Η παρούσα διπλωματική μελέτη διερευνά, μέσα στα πλαίσια της μελέτης Healthy Growth Study, το πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, ως κύρια διατροφική πάθηση. Επιλέχθηκε δείγμα 1.915 ατόμων, εβδομήντα επτά (77) δημοτικών σχολείων από τέσσερις (4) νομούς της ελληνικής επικράτειας για τη συλλογή των σχετικών δεδομένων. Για το σύνολο του δείγματος, έγιναν οι απαιτούμενες ανθρωπομετρήσεις όπως βάρος, ύψος, περίμετρος μέσης- γοφού, ΔΜΣ κλπ. Ως προς το κομμάτι των στατιστικών αναλύσεων, οι σχετικές συγκρίσεις των μέσω όρων των συνεχών μεταβλητών και των κατηγορικών μεταβλητών έγιναν με τη χρήση των «τεστ t» και «τεστ x2» αντίστοιχα. Για τη θεώρηση των αποτελεσμάτων ως στατιστικώς σημαντικά, λήφθηκε υπόψη η τιμή P-Value <0,05.Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η παράλειψη κατανάλωσης πρωϊνού γεύματος, βρέθηκε ότι έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τον αυξημένο ΔΜΣ, το αυξημένο ποσοστό σωματικού λίπους, το αυξημένο ποσοστό περιμέτρου μέσης και πηλίκο περιμέτρου μέσης/περίμετρος γοφού. Ως προς το σύνολο του δείγματος, τα αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της υπερβαρότητας και της παχυσαρκίας με την παράλειψη πρωινού γεύματος σε ποσοστό 33% και 16%, αντίστοιχα. Συμπερασματικά, τα παιδιά που παραλείπουν το πρωινό τους γεύμα έχουν 93% μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκα, σε σύγκριση με τα παιδιά που καταναλώνουν συστηματικά το πρωινό τους γεύμα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Παχυσαρκία
διατροφικοί παράγοντες
επιπολασμός παιδικής παχυσαρκίας
Παχυσαρκία στα παιδιά
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
Πρωϊνό γεύμα
Πρωινό
φυσική δραστηριότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)