Επίδραση της Μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε βακτήρια-παραγωγούς βουτυρικού οξέος

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Επίδραση της Μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε βακτήρια-παραγωγούς βουτυρικού οξέος

Μάνθου, Ευανθία Γ.

Εισαγωγή : Αλλαγές στην σύνθεση και λειτουργία του εντερικού μικροβιόκοσμου έχουν συσχετιστεί με τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ) που περιλαμβάνουν την νόσο του Crohn και την ελκώδη κολίτιδα. Η υποβαθμισμένη ποιότητα ζωής των ασθενών αναδεικνύει την ανάγκη για χρήση φυσικών προϊόντων στην θεραπεία των ΙΦΝΕ, όπως η Μαστίχα Χίου. Σκοπός : Η επίδραση της τρίμηνης πρόσληψης διατροφικού συμπληρώματος Μαστίχας Χίου (2,8 g) στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ενεργή ΙΦΝΕ.Μεθοδολογία : Στα πλαίσια μιας διπλά τυφλής τυχαιοποιημένης μελέτης παρέμβασης χορηγήθηκαν 2 σκευάσματα mastic και mastiha. Το σκεύασμα με το φυσικό συμπλήρωμα περιείχε 2,8 g Μαστίχας. Διεξήχθη ποσοτικός προσδιορισμός των μικροοργανισμών με Real-Time PCR σε δείγματα κοπράνων από εθελοντές σε περίοδο έξαρσης της νόσου. Τα ευρήματα αξιολογήθηκαν ως προς τις δυο νόσους στην έναρξη και ως προς τους δυο τύπους παρέμβασης στην λήξη της παρέμβασης. Αποτελέσματα : Στην έναρξη της παρέμβασης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των μικροοργανισμών σε σχέση με τις δυο νόσους. Το Faecalibacterium prausnitzii ανιχνεύτηκε σε όλους τους ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, αλλά σε 13 από τους 16 ασθενείς της νόσου Crohn. Μετά την λήξη της παρέμβασης δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στα επίπεδα των μικροοργανισμών συγκριτικά των δυο τύπων παρέμβασης. Επίσης, στον έναν εθελοντή με νόσο Crohn που στην αρχή δεν ανιχνεύτηκε το Faecalibacterium prausnitzii, μετά από χορήγηση mastiha o μικροοργανισμός εμφανίστηκε σε υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, ένας από τους εθελοντές της ελκώδους κολίτιδας έπαψε να εμφανίζει τον μικροοργανισμό μετά από την ίδια παρέμβαση.Συμπεράσματα : Δεν παρουσιάστηκε υπεροχή κανενός από τα δυο σκευάσματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Μαστίχα Χίου
Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου
Roseburia spp.-Eubacterium rectale
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Faecalibacterium prausnitzii
Bifidobacterium spp.
Συμπληρώματα διατροφής

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-06-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)