Επίδραση υποψήφιων προβιοτικών στελεχών σε μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση υποψήφιων προβιοτικών στελεχών σε μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή

Παπασπύρου, Νίκη Χ.

Εισαγωγή: Ο εντερικός μικροβιόκοσμος διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Βακτήρια, όπως τα προβιοτικά φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπου.Σκοπός: Να διερευνηθεί in-vitro η επίδραση πιθανών προβιοτικών στελεχών του L.gasseri, L.rhamnosus και L.delbrueckii στην ανοσολογική απόκριση και στους μηχανισμούς άμυνας των επιθηλιακών κυττάρων του εντέρου (Caco-2). Υλικά-μέθοδοι: Καλλιεργήθηκαν σε αναερόβιες συνθήκες 4 στελέχη του L.rhamnosus ,6 στελέχη του L.gasseri και ένα στέλεχος του L.delbrueckii τα οποία έχουν απομονωθεί από τον εντερικό μικροβιόκοσμο υγιών νεογνών και ανήκουν στη συλλογή του ΕΒΒΙΦΑΜ. Τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου επωάστηκαν με τα μικροβιακά στελέχη για 2 ώρες και με τα αντίστοιχα θερμικώς απενεργοποιημένα στελέχη για 2 και 24 ώρες. Στα δείγματα που προέκυψαν μετρήθηκε η συγκέντρωση ιντερλευκίνης- 6 από τα κύτταρα με τη μέθοδο Elisa και η έκλυση ενεργών μορφών αζώτου. Υπολογίστηκε η βιωσιμότητα των κυττάρων μετά την επώαση τους με τα προβιοτικά με τη μέθοδο trypan-blue. Ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε το L.acidophilus DSMZ20079 και το L.rhamnosus GG .Αποτελέσματα: Δυο στελέχη του L.rhamnosus μείωσαν σημαντικά την έκκριση της IL-6 στα κύτταρα Caco-2 σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα. Δυο από τα θερμικά απενεργοποιημένα στελέχη L.gasseri και ένα από το L.rhamnosus αύξησαν σημαντικά την έκκριση ιντερλευκίνης-6 σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα, στα Caco-2. Δυο από τα θερμικά απενεργοποιημένα στελέχη του L.rhamnosus, ένα του L.gasseri, και το L.delbrueckii προκάλεσαν αυξημένη παραγωγή της ιντερλευκίνης-6 σε σχέση με τα αντίστοιχα ενεργά μεταβολικά στελέχη, μετά από δύο ώρες συν-επώαση. Η παραγωγή του ΝΟ δεν μεταβλήθηκε.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Έντερα - Μικροβιολογία
μονοξείδιο του αζώτου
Προβιοτικά
Ανοσοπαθολογία
λακτοβάκιλλοι
ανοσοποιητικό σύστημα
ιντερλευκίνη-6
Πεπτικό σύστημα - Μικροβιολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.