Επίδραση της κατανάλωσης μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε μικροοργανισμούς με πιθανή προ-φλεγμονώδη δράση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ, με έμφαση σε μικροοργανισμούς με πιθανή προ-φλεγμονώδη δράση

Παπαναστασίου, Αντωνία Κ.

H νόσος Crohn (CD) και η ελκώδης κολίτιδα (UC) ανήκουν στις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου (ΙΦΝΕ). Η φαρμακευτική αγωγή ποικίλει αλλά παρατηρούνται παρενέργειες. Τελευταία γίνεται χρήση φυσικών προϊόντων για την αντιμετώπισή τους όπως η μαστίχα της Χίου. Είναι πλούσια σε τερπενοειδή και φαινολικά που της προσδίδουν ευεργετικές δράσεις. Σκοπός της διπλωματικής είναι η μελέτη της επίδρασης της κατανάλωσης μαστίχας στον εντερικό μικροβιόκοσμο ασθενών με ΙΦΝΕ και πιο συγκεκριμένα σε μικροοργανισμούς του εντέρου που παρουσιάζουν προφλεγμονώδη δράση. Αποτελεί διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη και συμμετείχαν 25 εθελοντές, από τους οποίους 15 την ολοκλήρωσαν. Οι εθελοντές ενημερώθηκαν, υπέγραψαν Συμφωνητικό Συμμετοχής και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Λάμβαναν ημερησίως δισκία 2,8g μαστίχας ή εικονικού φαρμάκου για τρεις μήνες. Οι δύο παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως «mastiha» και «mastic». Πριν την έναρξη και με την ολοκλήρωση της παρέμβασης καταγράφηκαν τα δημογραφικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, το ιστορικό των εθελοντών και τα διατροφικά χαρακτηριστικά. Επίσης προσκόμισαν δείγματα κοπράνων όπου καταμετρήθηκαν οι μικροοργανισμοί: Ολικά βακτήρια, Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum, Candida albicans. Οι εθελοντές, ως προς τις νόσους, παρουσίασαν διαφορές σε ορισμένα διατροφικά χαρακτηριστικά και στον μικροβιόκοσμο. Στους ασθενείς με CD καταμετρήθηκαν υψηλότεροι πληθυσμοί του E.coli σε σχέση με τους ασθενείς με UC. Στην παρέμβαση «mastiha» παρατηρήθηκε μειωμένη συχνότητα εμφάνισης του C.albicans στο τέλος της παρέμβασης σε σχέση με την έναρξη, ενώ στη «mastic» μειώθηκε η συχνότητα εμφάνισης του E.coli. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκαν διαφορές στη σύσταση του μικροβιόκοσμου μεταξύ των δύο νόσων και μεταβολές μετά από την παρέμβαση. Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός ατόμων για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Έντερα - Μικροβιολογία
εντερικός μικροβιόκοσμος
μαστίχα Χίου
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου
Μαστίχα Χίου - Υγιειονολογικές απόψεις
Ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου
Συμπληρώματα διατροφής
Νόσος Crohn
Ελκώδης κολίτιδα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-06-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.