Συγκριτική μελέτη της απόκρισης δεικτών ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης σε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγειών αγύμναστων εθελοντών: επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Συγκριτική μελέτη της απόκρισης δεικτών ασκησιογενούς μυϊκής βλάβης σε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγειών αγύμναστων εθελοντών: επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών

Προυσινούδη, Νίκη Ι.

Εισαγωγή Η ασκησιογενής μυϊκή βλάβη (ΑΜΒ) αποτελεί ένα εφαρμόσιμο στρεσογόνο μοντέλο στον άνθρωπο με το οποίο θα μπορούσε να εκτιμηθεί καλύτερα το ενδογενές αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδες δυναμικό σε αντίθεση με τους συνήθεις στατικούς τρόπους εκτίμησης. Σκοπός: Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την σύγκριση δύο πρωτοκόλλων έκκεντρης άσκησης σε άνω και κάτω άκρα, όσον αφορά τη δυνατότητα τους να επάγουν αλλαγές σε δείκτες ΑΜΒ σε νέους, αγύμναστους εθελοντές. Μέθοδοι: Συμμετείχαν πέντε, νέοι, υγιείς, αγύμναστοι εθελοντές, οι οποίοι εκτέλεσαν δύο διαφορετικά πρωτόκολλα πρόκλησης ΑΜΒ σε άνω (80 μέγιστες έκκεντρες μυϊκές συστολές των δικεφάλων) και κάτω άκρο (100 άλματα με πτώση από ένα ύψος 40 εκ) του σώματος. Δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν, αμέσως μετά, 2, 24,48 ώρες μετά την άσκηση. Αποτελέσματα: Η κρεατινική κινάση αυξήθηκε 4 φορές στο πρωτόκολλο των άνω άκρων σε σχέση με την αρχική τιμή της στις 48 ώρες μετά την άσκηση, ενώ μετά την άσκηση στα κάτω άκρα αυξήθηκε 1,5 φορές σε σχέση με την αρχική τιμής 24 ώρες μετά την άσκηση. Ο καθυστερημένος μυϊκός πόνος εμφανίζει μέγιστη αύξηση στο 24ωρο (κάτω άκρα) και 48ωρο (άνω άκρα). Η γωνία μέγιστης κάμψης μεταβάλλεται σημαντικά στο πρωτόκολλο των άνω άκρων όχι όμως και των κάτω άκρων ενώ η περίμετρος εμφανίζει σημαντικές αυξήσεις στο μη επιδέξιο πόδι σε σχέση με το επιδέξιο 48 ώρες μετά την άσκηση. Συμπεράσματα: Τα επιλεχθέντα πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης, προκάλεσαν μυϊκή βλάβη στους καμπτήρες μύες του αγκώνα και του γονάτου. Ωστόσο φάνηκε ότι στο άνω άκρο του σώματος προκλήθηκε μεγαλύτερη ΑΜΒ από ότι στο κάτω άκρο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
φλεγμονή
Ασκησιογενή Μυϊκή Βλάβη
ασκησιογενής μυϊκή βλάβη
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Φλεγμονή
δείκτες μυϊκής καταστροφής
Άσκηση
έκκεντρη άσκηση
καθυστερημένος μυϊκός πόνος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)