Μελέτη της διαχείρισης της επικινδυνότητας τροφίμων μέσα από κοινοποιημένους ελέγχους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη της διαχείρισης της επικινδυνότητας τροφίμων μέσα από κοινοποιημένους ελέγχους

Παπανελοπούλου, Μαρία Ελένη Π.

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή και ανάλυση δημοσίων δεδομένων για παραβάσεις που αφορούν την ασφάλεια τροφίμων καθώς και ανακλήσεις-κατασχέσεις τροφίμων ή υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Απώτερος σκοπός είναι ο εντοπισμός κινδύνων ή τροφίμων ή παραβάσεων που εμφανίζονται πιο συχνά και ενδέχεται να έχουν αρνητικές συνέπειες για την προστασία του καταναλωτή. Για την εκπόνηση της μελέτης συγκεντρώθηκαν δεδομένα από το διαδικτυακό χώρο του ΕΦΕΤ, που αφορούσαν δελτία τύπου ανακλήσεων-κατασχέσεων και παραβάσεων, τα οποία καταγράφηκαν σε υπολογιστικά φύλλα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται είναι απαραίτητοι για την προστασία των καταναλωτών. Σημαντικός ο ρόλος των ιδίων, αφού οι καταγγελίες τους ενισχύουν θετικά την ευρεία αντιμετώπιση απέναντι στους κινδύνους που εμφανίζονται. Οι περισσότερες ανακλήσεις-κατασχέσεις έγιναν μετά από κάποιον επίσημο (προγραμματισμένο) έλεγχο ή μετά από κάποια καταγγελία καταναλωτή. Εκ των αποτελεσμάτων, φαίνεται πως ο συχνότερος κίνδυνος που έχει παρουσιαστεί μεταξύ των ετών 2004-2015 είναι βιολογικός. Επίσης, οι περισσότερες περιπτώσεις ανακλήσεων-κατασχέσεων αφορούσαν την κατηγορία ‘κρέας και προϊόντα κρέατος’. Ακόμα, μετά την ανάλυση δεδομένων της μελέτης, προέκυψε πως κατά τα έτη 2005-2013, οι περισσότερες παραβάσεις με καταβολή προστίμου έγιναν στην Περιφέρεια Αττικής. Η χρονιά με το μεγαλύτερο ύψος προστίμων ήταν το 2012, αφού τέθηκε πρόστιμο που έφτανε τα 500.000€. Τα περισσότερα πρόστιμα κατά τα έτη αυτά, αφορούσαν κυρίως ποσά μικρότερα των 5.000€. Τέλος, οι περισσότερες περιπτώσεις που καταβλήθησαν πρόστιμα αφορούσαν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (Ασφάλεια τροφίμων)
Τροφή - Έλεγχος
κατάσχεση
απόσυρση
Τροφή - Δίκαιο και νομοθεσία
Τροφή
πρόστιμο
ανάκληση
παράβαση
Τροφή - Βιομηχανία και εμπόριο - Ποιοτικός έλεγχος
Υπηρεσίες της - Μέτρα ασφαλείας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.