Μελέτη της ομοιοστασίας του σιδήρου σε ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος μετά από διατροφική παρέμβαση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μελέτη της ομοιοστασίας του σιδήρου σε ασθενείς με μη-αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος μετά από διατροφική παρέμβαση

Χρόνη, Ειρήνη Ι.

Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αξιολόγηση των επιπέδων της εψιδίνης στον ορό ασθενών με αποδεδειγμένη NAFLD/NASH. Εξετάστηκαν ασθενείς με NAFLD, μετα την επίδραση διατροφικού συμπληρώματος φυσικής μαστίχας. Τα επίπεδα εψιδίνης ορού μετρήθηκαν με ενζυμική́ ανοσοπροσροφητική μέθοδο (ELISA) βασιζόμενη στην αρχή́ της ανταγωνιστικής και συγκρίθηκαν σε 22 ασθενείς, της μελέτης «Mast4Health», με διαγνωσμένη μέσω LiverMultiScan, NAFLD/NASH (14 άνδρες και 8 γυναίκες, μέση ηλικία 48.7 ± 7.7 ετών, ΔΜΣ ≥ 30kg/m2) και σε 41 μάρτυρες. Η πρώτη ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 22 άτομα (5 άνδρες και 17 γυναίκες, μέση ηλικία 51.1 ± 12.4 ετών, ΔΜΣ ≤ 25 kg/m2) με βαθμό λιπώδους διήθησης ≤1 και η δεύτερη ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 19 (5 άνδρες και 14 γυναίκες, μέση ηλικία 57.1 ± 8.1 ετών, ΔΜΣ ≥ 25 kg/m2) με μειωμένο βαθμό λιπώδους διήθησης μετά από επανεξέταση τους. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις της εψιδίνης επαναξιολογήθηκαν στην ομάδα Mast4Health μετά από τρίμηνη χορήγηση μαστίχας Χίου. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η παρουσία της NAFLD δεν σχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα εψιδίνης ορού. Επιπλέον στην ομάδα Mast4health οι τιμές φερριτίνης και εψιδίνης του ορού δεν σχετίζονταν με τις μετρήσεις ηπατικού σιδήρου. Ο δείκτης μάζας σώματος δεν συσχετίστηκε με τα επίπεδα εψιδίνης ορού. Τα επίπεδα φερριτίνης στον ορό ασθενών με NAFLD ήταν αυξημένα σε σχέση με υπέρβαρα άτομα. Μετά την παρέμβαση με φυσικό συμπλήρωμα μαστίχας Χίου παρατηρήθηκε μείωση στο λόγο εψιδίνης/φερριτίνη. Συμπερασματικά, τα άτομα με επιβαρυμένη ηπατική λειτουργία είχαν μειωμένα επίπεδα εψιδίνης. Το εύρημα αυτό οδηγεί στην υπόθεση ότι μπορεί να γίνεται απορρύθμιση του συστήματος ομοιοστασίας του σιδήρου.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Μαστίχα - Υγιειονολογικές απόψεις
Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος Ήπατος
Εψιδίνη
Μαστίχα Χίου - Διαιτολογικές απόψεις
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Φερριτίνη
Μαστίχα
Ομοιόσταση Σιδήρου
Συμπληρώματα διατροφής
Σίδηρος - Μεταβολισμός

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.