Πρόληψη κατάθλιψης και άνοιας: Ο ρόλος της διατροφής. Συστηματική ανασκόπηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Πρόληψη κατάθλιψης και άνοιας: Ο ρόλος της διατροφής. Συστηματική ανασκόπηση

Βασιλάκη, Μαρία Δ.

Η άνοια και η κατάθλιψη είναι προβλήματα ψυχικής υγείας που συναντώνται συχνά στη νευροψυχιατρική πρακτική, κυρίως στους ηλικιωμένους. Περίπου οι μισοί ασθενείς με κατάθλιψη όψιμης έναρξης έχουν γνωστική εξασθένηση. Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει κατανοητός ο ρόλος της διατροφής στη πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο αναγνώστης να αποκτήσει καλύτερη αντίληψη σχετικά με τις παθήσεις τις κατάθλιψης και της άνοιας, να κατανοήσει το πώς η εμφάνιση και η εξέλιξη τους επηρεάζονται από την διατροφή του ατόμου αλλά και πως η διατροφή μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη τους. Επίσης γίνεται αναφορά εφαρμογής του εθνικού διατροφικού οδηγού με σκοπό την χρήση του ως μέρος προληπτικών και θεραπευτικών προγραμμάτων της κατάθλιψης και της άνοιας. Υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών προτύπων και ισορροπημένη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών και ιχνοστοιχείων που μπορεί να προάγει την πρόληψη νευροεκφυλιστικών διαταραχών όπως η άνοια και η κατάθλιψη. Παρά τα ελλιπή επιδημιολογικά δεδομένα υπάρχουν αρκετές υποσχόμενες διατροφικές παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στο επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
κατάθλιψη
Ψυχικές διαταραχές
Κατάθλιψη - Διαιτολογικές απόψεις
διατροφικές παρεμβάσεις
πρόληψη
άνοια
διατροφή
Διαιτητική θεραπεία
Κατάθλιψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.