Ο ρόλος της αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδωτικής δίαιτας στην πρόληψη του καρκίνου. Συστηματική ανασκόπηση και μετα – ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο ρόλος της αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδωτικής δίαιτας στην πρόληψη του καρκίνου. Συστηματική ανασκόπηση και μετα – ανάλυση

Παπαλάμπρου, Ελένη Δ.

Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι ο ρόλος της αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδωτικής δίαιτας στην πρόληψη του καρκίνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης των ερευνών και μετα-αναλύσεων, η υιοθέτηση διατροφής πλούσιας σε αντιοξειδωτικά και με αντιφλεγμονώδη δράση, συμβάλει στην πρόληψη του καρκίνου. Παρά τα σημαντικά αποτελέσματα με εξαιρετική σημασία για την πρόληψη του καρκίνου και τη συμβολή στην Δημόσια Υγεία, είναι απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση με συνδυασμό διαχρονικών προοπτικών ερευνών, κλινικών πειραμάτων και παρέμβασης στην κοινότητα, για να τεκμηριωθούν, ακόμη περισσότερο, τα ευρήματα των ήδη υπαρχουσών ερευνών και μετα-αναλύσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
καρκίνος
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Αντιοξειδωτικά - Θεραπευτική χρήση
Ασθένειες - Πρόληψη
πρόληψη
Δίαιτα
Καρκίνος
αντιοξειδωτική δίαιτα
αντιφλεγμονώδης δίαιτα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.