Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα

Σακκάς, Νικόλαος Γ.

Στην πτυχιακή μελέτη που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναλυθεί, όσο εκτενέστερα γίνεται, η έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας καθώς και των βιώσιμων πρακτικών που συνδέονται με αυτή. Παρόλη την πολυπλοκότητα της έννοιας καθώς και των πηγών που διατίθεται στη παγκόσμια βιβλιογραφία και στο διαδίκτυο για την έννοια αυτή, παρουσιάζονται, μέσα από τα κεφάλαια στα οποία στηρίζεται η εργασία, πτυχές της έννοιας αυτής με έμφαση στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της. Για την παρούσα εργασία δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε το Μάιο του 2017 στους συμμετέχοντες της έρευνας. Για την εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν υποδείγματα λογιστικών παλινδρομήσεων με σκοπό να εκτιμηθεί η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και πιο συγκεκριμένα η συσχέτιση της με τις επιχειρήσεις και οφέλη που προσφέρει. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δημογραφικές μεταβλητές όπως το φύλο, το εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα αλλά και τα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούσαν τις επιχειρήσεις φάνηκε να συσχετίζονται στατιστικά σημαντικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ξενοδοχείο
Επιχειρήσεις - Ελλάδα
βιώσιμη επιχειρηματικότητα
επιχειρήσεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)