Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Περίπτωση των Παραδοσιακών Ελληνικών Προϊόντων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Περίπτωση των Παραδοσιακών Ελληνικών Προϊόντων

Παπαδάκης Ιάσων, Μ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετασθούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την καταναλωτική συμπεριφορά στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων παντοπωλείου. Αρχικά, έγινε μια παρουσίαση από προηγούμενες ερευνητικές μελέτες, που έχουν εξετάσει την καταναλωτική συμπεριφορά τριών βασικών θεωρητικών μοντέλων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για μεταγενέστερες μελέτες. Οι θεωρίες αυτές είναι η Θεωρία Αιτιολογημένης Δράσης, η Θεωρία Προσχεδιασμένης Συμπεριφοράς και το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας. Μετά από αυτές ακολούθησαν μελέτες σχετικές τόσο με τα ηλεκτρονικά παντοπωλεία όσο και γενικότερα με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με βάση αυτές τις μελέτες δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας το οποίο και διανεμήθηκε μέσω διαδικτύου. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε 12 Ιουνίου 2017 και είχε διάρκεια μίας εβδομάδας. Το συνολικό δείγμα ήταν 200 άτομα. Στα πλαίσια της εμπειρικής ανάλυσης εφαρμόστηκαν υποδείγματα πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων, για να εξεταστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση για αγορά από ηλεκτρονικό παντοπωλείο. Ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες είναι ενδεικτικά το επίπεδο εκπαίδευσης, ο αντιλαμβανόμενος κίνδυνος, η εμπιστοσύνη κ.α.. Εκτός από τις προαναφερθείσες παλινδρομήσεις πραγματοποιήθηκαν και ορισμένες απλές γραμμικές παλινδρομήσεις, για να μελετηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβλητή της έλλειψης εμπιστοσύνης και του αντιλαμβανόμενου κινδύνου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παραδοσιακά προϊόντα
πρόθεση για αγορά
ηλεκτρονικό εμπόριο
ηλεκτρονικό παντοπωλείο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.